Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Jiwdo


Summary (optional)
start content

Mae Jiwdo yn gamp y gall pobl o bob oed, dynion neu ferched, ei mwynhau ac mae'n denu llawer o grwpiau anabledd. Mae ymarfer Jiwdo yn ffurf ddelfrydol o ymarfer corfforol ac mae'n gwasanaethu fel ymarferiad cardiofasgwlaidd gwych sy'n gwella stamina, cryfder, iechyd cyffredinol a ffitrwydd y corff.

Mae yna 2 sesiwn sy'n cael eu cynnal yn y Ganolfan Hamdden Cyffordd Llandudno, un ar gyfer plant oed 5+, ac un ar gyfer oedolion 16+

Mae hon yn sesiwn sy'n cael ei chynnal gan hyfforddwr o'r tu allan, ar gyfer mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Callum Jones - 07540119455
E-bost: afightingchance@outlook.com

Caiff y weithgaredd hon ei chynnal gan asiant trydydd parti sy'n llogi ein cyfleusterau ac yn gyfrifol am ei reoli, sy'n cynnwys rhoi gwybod i fynychwyr os yw unrhyw beth yn cael ei ganslo neu unrhyw newid arall. Bydd Conwy yn gwneud ei orau i ddiweddaru'r dudalen hon pe baem yn cael digon o rybudd ymlaen llaw am unrhyw ganslo, ond ni all fod yn gyfrifol am unrhyw newidiadau i'r gweithgareddau hyn a hysbysebir.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy