Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Clwb Dringo Canolfan Hamdden


Summary (optional)
start content

Mae dringo dan do yn weithgaredd llawn hwyl sy'n datblygu'ch ffitrwydd, eich cryfder a'ch cydbwysedd yn ogystal â'ch helpu i fagu hyder, ymddiriedaeth yn eraill a sgiliau cydweithio.

Os oes ar eich plentyn chi eisiau rhoi cynnig ar ddringo, beth am ymuno â'n clwb dringo sy'n mynd o nerth i nerth?*

Sesiynau Clwb Plant

Dosbarth Plant Bach

  • Mae ein sesiynau ar gyfer plant bach (5-8 oed) yn ceisio rhoi profiad hwyliog i blant yn hytrach na sesiwn ddringo ffurfiol
  • Rhaid bod un oedolyn gyda phob dau blentyn.

Cyrsiau Oedolion

  • Mae ein sesiynau oedolion yn gyfle i bobl ddysgu'r sgiliau sylfaenol a magu hyder i ddefnyddio waliau dringo dan do.
  • Mae ein cwrs Cyflwyniad i Arwain yn rhoi cyfle i ddringwyr ddysgu'r sgiliau angenrheidiol er mwyn arwain grwpiau o ddringwyr. 

Does dim rhaid i chi brynu offer na dillad pwrpasol gan ein bod ni'n darparu'r holl offer.

Fodd bynnag, byddai'n syniad da i chi wisgo dillad llac fel crys t a thracsiwt (trowsus hir yn hytrach na throwsus byr rhag ofn i chi sgraffinio'ch pengliniau).

Byddwn yn ceisio darparu esgidiau dringo pwrpasol ond mae esgidiau rhedeg yn ddigon da i ddechreuwyr.

*Mae'n rhaid i bob dringwr lenwi ffurflen gofrestru cyn defnyddio'r wal. 

Mae'n rhaid i riant/gwarcheidwad lofnodi ffurflen gofrestru plant dan 18.

Nodwch:

Yn dilyn adolygu'r rhestr aros bresennol ar gyfer Clybiau Dringo, pan fydd llefydd gwag ar gael byddan nhw'n cael eu hysbysebu yn y Canolfannau Hamdden.

O 5 oed hyd at Fyfyrwyr mewn Addysg Uwch. Mae Clybiau Dringo ar nosweithiau Mawrth, Mercher a Gwener. O £6.50 y pen i bob sesiwn. £5 i aelodau bob tymor ac mae taliadau yn ddyledus ar sail bob 1/2 tymor ar ddechrau pob bloc.

Ar ben hyn, gallwch dderbyn gwybodaeth am lefydd gwag mewn e-bost. Y cwbwl sydd arnoch chi angen ei wneud ydi anfon e-bost gan nodi'ch enw, eich dyddiad geni, eich cyfeiriad a'ch rhif ffôn ynghyd ag enw'r Ganolfan Hamdden o'ch dewis at: 

Y cyntaf i'r felin ydi hi.

Wal Ddringo Dan Do Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy