Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Chwaraeon a Ffitrwydd Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff


Summary (optional)
start content

Gall ymgymryd â rhyw fath o ymarfer corff rheolaidd fod yn effeithiol iawn wrth drin ac atal nifer fawr o gyflyrau iechyd.

Mae'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn ceisio helpu pobl sydd â chyflwr iechyd sydd eisoes yn bodoli, neu sydd mewn perygl o ddatblygu un yn y dyfodol, trwy gynnig rhaglen gynhwysfawr o weithgarwch corfforol sy'n cael ei deilwra i gwrdd ag anghenion a galluoedd y cleient unigol.

Yn ogystal â'r uchod, mae ein cynllun hefyd yn cynnig y llwybrau ymarfer corff arbenigol canlynol:

  • Atal Codymau
  • Adferiad Cardiaidd Cam IV
  • Cyflyrau Anadlu
  • Canser
  • Problemau cof

I gael ragor o wybodaeth cysylltwch â'ch meddyg teulu lleol neu Paul Francis, Cydgysylltydd Atgyfeiriadau Ymarfer Corff ar 01492 577911 / 577900.

end content