Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Nofio Gwersi Nofio – Oedolion a Phlant

Gwersi Nofio – Oedolion a Phlant


Summary (optional)
start content

Prisiau Gwersi Nofio

 • Plant bach y dŵr dydd Llun a dydd Mercher £21.45
 • Gwersi dydd Llun £21.45
 • Gwersi dydd Mawrth i ddydd Sadwrn £21.45


Plant Bach y Dŵr (gwersi i blant 3 oed)

Mae ein gwersi Aquatot i blant sy'n 3 oed ac yn yr ysgol yn rhan amser. Mae llai o blant i bob grŵp yn y gwersi hyn o’i gymharu â'n gwersi prif ffrwd ac mae'r athrawon yn y dŵr gyda'r plant.

Gwersi i Blant Iau

Mae ein gwersi i blant dros 4 oed sydd yn yr ysgol yn llawn amser. Mae'r gwersi yn cael eu cynnal ar ôl ysgol ac ar foreau Sadwrn ym mhob un o'n pyllau. Mae'r gwersi yn dilyn y fframwaith Pasbort Aqua Nofio Cymru. Mae'r fframwaith yn sicrhau fod plant yn dysgu ac yn datblygu’r holl sgiliau sydd eu hangen i ddod yn nofwyr cymwys.

Aqua Pasbort - Adborth Rhieni

Drwy gofrestru ar wefan Aqua Pasbort gall rhieni a phlant gadw golwg ar eu cynnydd yn y gwersi.   

Gwersi i Oedolion

Rydym yn darparu gwersi ar gyfer oedolion. Mae'r gwersi hyn ar gael ymhob pwll ac ar gael ar gyfer rhai nad ydynt yn gallu nofio hyd at nofwyr cymwys sydd eisiau gwella eu techneg.

Gwersi Un i Un

Rydym yn cynnig gwersi nofio preifat ar gyfer oedolion a phlant iau. Mae'r rhain yn cael eu cynnig y tu allan i amseroedd ein rhaglen gwersi nofio ac felly mae’r lle sydd ar gael yn gyfyngedig.

Cysylltwch â'ch pwll nofio lleol i gofrestru ar gyfer gwersi.

Gwybodaeth i rieni.

 • Mae gwersi nofio yn cael eu cynnal ar foreau Sadwrn a nosweithiau yn ystod yr wythnos.
 • Mae cyrsiau yn rhedeg yn barhaus drwy gydol y flwyddyn gydag egwyl o bythefnos dros y Nadolig
 • Mae'r holl offer ar gyfer y gwersi, e.e. bandiau braich, cymhorthion arnofio ac ati yn cael eu darparu.
 • Cyn i'ch plentyn ddechrau’r gwersi bydd angen iddynt wisgo'r wisg nofio briodol heb unrhyw siorts hir na siwtiau gwlyb
 • Rhaid clymu gwallt hir yn ôl neu rhaid gwisgo cap nofio.
 • Sicrhewch fod eich plentyn wedi ymweld â'r tŷ bach cyn mynd i mewn i'r dŵr.
 • Os yw eich plentyn yn teimlo'n sâl ystyriwch a ydynt yn ddigon iach i fynychu'r wers.
 • Os oes gan y plentyn gogls rhaid iddynt allu eu rhoi ymlaen a’u tynnu eu hunain gan na fydd yr athro yn gallu gwneud hyn ar eu rhan.
 • Peidiwch â gadael eitemau yn y ciwbiclau gan y byddant yn cael eu hystyried yn eiddo coll ac yn cael eu symud.
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy