Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Heddiw (dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pwll Nofio Abergele


Summary (optional)
Diweddarwyd yr amserlen ar 04/11/2019
start content

Prisiau Canolfannau Hamdden

Manylion cyswllt y Ganolfan Hamdden

Menter nofio am ddim (PDF, 548Kb)

Gan fod Pwll Nofio Abergele ar gau, mae’r sesiynau nofio am ddim i blant iau wedi’u symud i ddydd Gwener 27 Rhagfyr a 3 Ionawr, o 11.00am tan 12.00pm


Amseroedd nofio yn ystod y tymor ysgol

DiwrnodAmserSesiwnGwybodaeth
Dydd Sadwrn 12.30 - 14.45 Nofio i'r Cyhoedd  
Dydd Sul 09.30 - 10.30 Dechrau'n Ffres  
Dydd Sul 10.30 - 14.45 Nofio i'r Cyhoedd  
Dydd Llun 07.00 - 08.30 Dechrau'n Ffres  
Dydd Llun 11.30 - 12.15 Nofio i'r Cyhoedd  
Dydd Llun 18.00 - 18.45 Nofio i'r Cyhoedd  
Dydd Llun 19.30 - 20.30 Nofio i'r Cyhoedd  
Dydd Llun 20.30 - 21.30 Merched yn Unig  
Dydd Mawrth 07.00 - 08.30 Dechrau'n Ffres  
Dydd Mawrth 08.45 - 09.45 Henoed 60+ oed
Dydd Mawrth 10.00 - 13.00 Nofio i'r Cyhoedd  
Dydd Mawrth 20.45 - 21.30 Nofio i'r Cyhoedd  
Dydd Mercher 07.00 - 09.00 Dechrau'n Ffres  
Dydd Mercher 09.00 - 11.15 Nofio i'r Cyhoedd  
Dydd Mercher 11.30 - 12.15 Erobeg Dŵr  
Dydd Mercher 12.15 - 13.00 Nofio i'r Cyhoedd  
Dydd Mercher 14.45 - 15.45 Nofio i'r Cyhoedd  
Dydd Mercher 20.00 - 21.30 Nofio i'r Cyhoedd  
Dydd Iau 08.15 - 09.00 Erobeg Dŵr  
Dydd Iau 10.30 - 16.00 Nofio i'r Cyhoedd  
Dydd Iau 20.30 - 21.30 Nofio i'r Cyhoedd  
Dydd Gwener 07.00 - 09.00 Dechrau'n Ffres  
Dydd Gwener 09.00 - 10.00 Henoed 60+ oed
Dydd Gwener 11.30 - 18.00 Nofio i'r Cyhoedd Nofio am Ddim 17.00 - 18.00
Dydd Gwener 20.00 - 21.00 Nofio i'r Cyhoedd  


Polisi Mynediad

Rhaid i blant o dan 8 oed fod dan ofal unigolyn cyfrifol dros 16 oed.

Sesiwn nofio anffurfiol i blant 0-7 oed

Mae'n rhaid i riant y plentyn neu berson cyfrifol fynd i mewn i'r pwll gyda phlant 0-7 oed, a rhaid i'r person hwn fod yn 16 oed neu'n hŷn, gydag un oedolyn i bob dau o blant. Pan fydd gennych fwy nag un plentyn na allant nofio, awgrymir i chi ddefnyddio cymhorthion arnofio.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy