Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Pyllau Nofio Conwy


Summary (optional)
start content


Mae gan Gyngor Conwy gyfanswm o 4 pwll nofio wedi’u lleoli yn y canolfannau hamdden a ganlyn:

Canolfan Hamdden Abergele Pwll 4 lôn 25m wrth 8.5m gyda mynediad grisiau graddol.
Ar gyfer oriau agor y pwll gwelwch yr amserlen.

Canolfan Hamdden Colwyn Pwll 25m 6 lôn gyda phwll hyfforddiant 10m ychwanegol ac ardal traeth. Mae llithren a nifer o nodweddion dŵr hefyd i'w gweld yn y pwll hwn felly mae’n ddelfrydol ar gyfer sesiynau llawn hwyl.
Ar gyfer oriau agor y pwll gwelwch yr amserlen.

Canolfan Nofio Llandudno 1 x pwll cystadleuol 25m 8 lôn. 1 x pwll hyfforddi 20m 4 lôn. Mae'r ddau bwll yn cynnwys llawr symudol sy'n caniatáu mwy o hyblygrwydd o ran defnyddio a rhaglennu.
Ar gyfer oriau agor y pwll gwelwch yr amserlen.

Pwll Nofio Llanrwst Pwll 20m 4 lôn.
Ar gyfer oriau agor y pwll gwelwch yr amserlen.

Gwybodaeth Ychwanegol:

  • Mae gan bob canolfan ardal newid gyda loceri ar gael ar gyfer cadw eitemau personol yn ddiogel. Mae sychwyr gwallt ar gael i'w defnyddio hefyd.
  • Mae'r holl byllau nofio yn cael eu samplu i sicrhau ansawdd dŵr da yn fisol.
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy