Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Nofio Gweithgareddau a dosbarthiadau'r pyllau nofio

Gweithgareddau a dosbarthiadau'r pyllau nofio


Summary (optional)
start content

Chwarae yn y dŵr

 • Ar gael yn Colwyn & Llanrwst
 • Mae'r dosbarthiadau hyn yn weithgaredd llawn hwyl i oedolion a babanod / plant bach sy'n cael eu harwain gan ein hathrawon nofio cymwys
 • Athro yn y dŵr gyda rhiant a phlentyn
 • Teganau i chwarae gyda nhw
 • Chwarae gemau, canu caneuon a meithrin hyder yn y dŵr
 • Angen gwisgo clwt nofio

Gwersi Achub Bywyd

 • Ar gael ym mhob pwll
 • Mae’r sesiynau hyn yn cynnig cyfle i ddysgu sgiliau achub bywyd gan gynnwys technegau achub a dadebru.

Aerobeg Dŵr

 • Ar gael ym hob pwll
 • Mae'r sesiynau hyn yn ddosbarth ymarfer corff yn y dŵr sy'n darparu ymarfer corff llawn. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu hysbysebu ar ein Hamserlenni Dosbarthiadau Ffitrwydd.

SwimFit

 • Ar gael ym hob pwll
 • Mae'r sesiynau hyn yn cael eu cyfarwyddo gan ein hathrawon a hyfforddwyr nofio cwbl gymwys ac yn darparu sesiynau hyfforddi nofio i oedolion a phlant.

Polo Dŵr

 • Ar gael ym mhwll Llanrwst.
 • Mae Clwb Polo Dŵr Llanrwst yn darparu sesiynau polo dŵr wythnosol ym Mhwll Nofio Llanrwst.  

Clybiau Triathlon (oedolion a phobl ifanc)

Clybiau Nofio a Charfan Perfformiad

 • Mae Aquatics Sir Conwy yn cynnwys Clybiau Nofio Llandudno a Bae Colwyn.
 • Mae sesiynau hyfforddi ar gael hefyd yng Nghanolfan Hamdden Abergele.
 • Gall nofwyr ymuno â sesiynau clwb nofio unwaith y byddant wedi cwblhau Aqua Pasbort ton 7 a gallant aros yn y sesiynau clwb nes eu bod yn cyrraedd y safon disgwyliedig i drosglwyddo i'r Sgwad Perfformiad.

Nofio i’r Anabl

 • Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnig mynediad am ddim i bobl anabl sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer y Cerdyn Ffit Anabledd.
 • Mae'r sir hefyd yn gartref i Glwb Nofio Morfilod Conwy sy'n cynnig sesiynau dwywaith yr wythnos ar gyfer plant anabl.

I gael rhagor o fanylion am unrhyw un o'r gweithgareddau neu glybiau, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ar-lein (nofio.swimming@conwy.gov.uk )

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy