Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dweud eich dweud am wasanaethau hamdden Conwy


Summary (optional)
start content

Rhwng 6 Mai a 2 Mehefin 2019 mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gwahodd preswylwyr i ddweud eu dweud am gwasanaethau hamdden Conwy.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) yn gwirio sut y caiff arian cyhoeddus ei ddefnyddio yng Nghymru ac mae angen eich adborth er mwyn gallu llunio adroddiad a fydd yn helpu'r Cyngor i ddeall barn pobl am wasanaethau hamdden yn y sir. Ni fydd SAC yn cynnwys ymatebion unigol yn ei adroddiad ond fe all gynnwys sylwadau dienw o'r adborth mae'n ei dderbyn. 

Ni ddylai’r arolwg gymryd mwy na 5 munud i'w gwblhau a bydd yr holl ymatebion a gaiff eu derbyn erbyn 2 Mehefin yn cael eu defnyddio gan SAC wrth iddo baratoi ei adroddiad.

Os hoffech wybodaeth bellach am y gwaith hwn neu sut y bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn ymdrin â'ch gwybodaeth, cysylltwch â gwilym.bury@archwilio.cymru  neu ffoniwch 029 2032 0500.

Cliciwch yma i ddweud eich dweud

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy