Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy


Summary (optional)
Ymwelwch ag Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy a dysgu am hanes pysgota perlau lleol o gyfnod y Rhufeiniaid.
start content

‘Yn Afon Conwy mae dau fath o gragen las y gellir cael perlau ohonynt…’ Hanes Tref Aberconwy (1835)

Conwy oedd un o'r pysgodfeydd perlau pwysicaf yn y wlad ar un adeg. Ar ddechrau’r 19eg ganrif anfonwyd dros 4 cilo o berlau o gregyn gleision Conwy bob wythnos i emyddion yn Llundain. Mae pysgota cregyn gleision yng Nghonwy heddiw yn dal i gael ei wneud yn y ffordd draddodiadol. Beth am ymweld â ni ar y Cei a:

  • Dysgu am hanes pysgota am berlau ers oes y Rhufeiniaid
  • Darganfod yng nghoron pwy yr oedd perl o Gonwy
  • Cael gwybod sut mae cregyn gleision yn cael eu cynaeafu heddiw
  • Gweld y tanciau puro cregyn gleision o’r radd flaenaf
  • Cael gwybod sut i fwynhau'r bwyd blasus hwn – a ystyrir gan rai i fod yn affrodisiad!

 

Ar agor

  • Pasg -1 Medi
  • Bob dydd 10.30am - 4.30pm

Mynediad: Am Ddim
Cyfarwyddiadau: Ar y Cei Conwy
Mynediad: Mynediad i gadeiriau olwyn ym mhob rhan o’r adeilad

Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy
Y Gwaith Puro
Cei Conwy
LL32 8BB 

Rhif Ffôn:
01492 592689
end content