Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Llyfrgelloedd, Archifau a Diwylliant Celfyddydau ac Amgueddfeydd Drysau'n agor i drysorau pensaernïol Gwynedd a Chonwy

Drysau'n agor i drysorau pensaernïol Gwynedd a Chonwy


Summary (optional)
Ymunwch â ni i ddathlu treftadaeth bensaernïol ar hyd a lled Conwy a Gwynedd!
start content

QuarryHospitalYsbytyChwarelGwyneddentry2018

Bydd nifer o adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Conwy a Gwynedd ar agor i’r cyhoedd am ddim yn ystod mis Medi.

Fel rhan o gynllun ‘Drysau Agored’ CADW, bydd dros 50 o adeiladau ledled Conwy a Gwynedd yn agor eu drysau i'r cyhoedd, fel rhan o raglen flynyddol sy'n dathlu treftadaeth bensaernïol Cymru.

Drwy gydol mis Medi, bydd digwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws y ddwy sir, gyda chyfleoedd i drigolion lleol ac ymwelwyr gael blas ar hanes a threftadaeth yr ardal. Mae rhaglen eleni’n croesawu prosiect ailddatblygu cyffrous Treftadaeth y Loteri, sef Amgueddfa Penmaenmawr.  Mae caffi a man arddangos sydd newydd eu hadnewyddu ar agor yn yr amgueddfa annibynnol hon, sy’n archwilio bydoedd Neolithig ac Oes Efydd yr ardal leol, a’r caledi roedd chwarelwyr a theuluoedd yn ei deimlo yn oes Fictoria.

Llyfryn Drysau Agored 2019

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy