Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Llyfrgelloedd, Archifau a Diwylliant Llyfrgelloedd Ymgynghoriadau Ymgynghoriad ar Strategaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Conwy 2021-26

Ymgynghoriad ar Strategaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Conwy 2021-26


Summary (optional)
Rydym ni’n ymgynghori ar fersiwn ddrafft o Strategaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth. Rydym yn croesawu eich barn.
start content

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth yn datblygu’n gyson ac yn gweithio i ddarparu gwasanaethau perthnasol gan fodloni anghenion ein cymuned ac i gyflawni’r flaenoriaeth gorfforaethol:

“Byddwn yn datblygu ein llyfrgelloedd yn ganolfannau cymunedol sy'n darparu ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau” (Cynllun Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 2017 – 2022)

Bydd fersiwn ddrafft Strategaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth 2021-26 yn cymryd dull arloesol tuag at ehangu rôl llyfrgelloedd tra’n sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o’r adnoddau cyfyngedig sydd ar gael.

Bydd y Strategaeth yn llywio rhaglen waith Adain Llyfrgelloedd a Gwybodaeth dros y 5 mlynedd nesaf.

Bydd y camau gweithredu yn y Strategaeth yn cael eu blaenoriaethau a bydd gwaith manwl yn cael ei wneud ar bob cynnig cyn dod i unrhyw benderfyniad.

Mae’r ymgynghoriad yn cau 18 Gorffennaf 2021.

Isod y mae copi o fersiwn ddrafft y Strategaeth a holiadur yr ymgynghoriad:

Strategaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Conwy 2021-2026 (PDF)

Rydym yn croesawu eich barn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy