Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Llyfrgelloedd, Archifau a Diwylliant Llyfrgelloedd Coronafeirws - Diweddariad gwasanaeth llyfrgell

Coronafeirws - Diweddariad gwasanaeth llyfrgell


Summary (optional)
Mae modd ymweld â'ch llyfrgell leol yn awr heb apwyntiad.
start content

Nodyn atgoffa i bawb sydd yn ymweld â’r llyfrgell:

  • Parchwch le i bawb a chadw pellter cymdeithasol
  • Peidiwch â dod i’r llyfrgell os oes gennych symptomau coronafeirws


Gwasanaeth Ffonio a ChasgluGallwch lenwi ffurflen ar-lein isod neu ein ffonio ni ar 01492 576139 gyda’ch dewisiadau darllen ac i drefnu eu casglu. Mae’r llinell ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 5pm a dydd Sadwrn 9am-3pm.

Gwasanaeth Ffonio a Chasglu

Dewis LlyfrauNid oes rhaid gwneud apwyntiad i ddewis llyfrau

Dewis Llyfrau

CyfrifiaduronGallwch ddefnyddio cyfrifiaduron ym mhob llyfrgell. Bydd angen bod yn aelod o’r llyfrgell.  Gallwch ddefnyddio’r cyfrifiaduron yn rhad ac am ddim a gellir ei gyfyngu i 45 munud ar adegau prysur.  I wneud apwyntiad, ffoniwch 01492 576139 neu cwblhewch y ffurflen ar-lein.

Cyfrifiaduron


Lle astudio

Mae lle ar gyfer astudio mewn rhai llyfrgelloedd, cysylltwch ag aelod o’r tîm i drafod.

Mae'r holl eitemau'n cael eu hadnewyddu ac ni chewch ddirwy. 

end content