Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Llyfrgelloedd, Archifau a Diwylliant Llyfrgelloedd Coronafeirws- diweddariad gwasanaeth llyfrgell

Coronafeirws- diweddariad gwasanaeth llyfrgell


Summary (optional)
start content

Gwasanaeth Ffonio a Chasglu

Mae'r Gwasanaeth Ffonio a Chasglu yn sicrhau bod stoc ein llyfrgelloedd ar gael yn y ffordd fwyaf diogel bosibl.

Gallwch lenwi ffurflen ar-lein ar wefan y  Cyngor neu ein ffonio ar 01492 576139 gyda’ch dewisiadau darllen ac i drefnu eu casglu. Mae’r linell ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm a dydd Sadwrn 9am-3pm. 

Dewis Llyfrau

Gall cwsmeriaid wneud apwyntiad i ymweld â’u llyfrgell leol i ddewis llyfrau. Bydd apwyntiadau ar gael ym mhob llyfrgell ar gyfer dewis llyfrau.  I wneud apwyntiad, ffoniwch 01492 576139 neu cwblhewch y ffurflen ar-lein.

Defnyddio cyfrifiaduron

Mae modd i bobl rŵan ddefnyddio cyfrifiaduron ym mhob llyfrgell. Gallwch ddefnyddio’r cyfrifiaduron yn rhad ac am ddim am hyd at 45 munud ond mae angen bod yn aelod o’r llyfrgell.  I wneud apwyntiad, ffoniwch 01492 576139 neu cwblhewch y ffurflen ar-lein.

Gwasanaeth Cefnogaeth Cyfrifiad

Cysylltwch â ni fel uchod os ydych angen cymorth i gwblhau eich ffurflen cyfrifiad.  I wneud apwyntiad, ffoniwch 01492 576139 neu cwblhewch y ffurflen ar-lein.

 Mae eitemau yn cael eu hadnewyddu ac ni fyddwch yn cael eich dirwyo.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy