Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Comics a nofelau graffig ComicsPlus


Summary (optional)
start content
  • Darllenwch gopïau digidol o lyfrau comics a nofelau graffig, yn rhad ac am ddim ar gyfrifiadur, llechen electronig neu ffôn clyfar.
  • Nid oes cyfnod benthyca, cadwch neu dilëwch y teitl pan rydych wedi’i ddarllen.

Cofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth:

  • Crëwch gyfrif gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell (heb y rhagddodiad GWP)
  • Bydd angen i chi hefyd gofrestru cyfeiriad e-bost.
  • Wrth ymweld yn y dyfodol, mewn gofnodwch gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost a chyfrinair.

Mae Comics Plus ar y platfform RBdigital. Cofrestrwch unwaith gyda rhif eich cerdyn llyfrgell ar y platfform RBdigital a chewch ddefnyddio’r un manylion cyfrif i gael mynediad at ComicsPlus, cylchgronau RBdigital, eLyfrau RBdigital a gwasanaethau llyfrau sain.

Gweld neu lawrlwytho cynnwys:

  • Mewn gofnodwch i weld teitlau drwy eich Porwr Gwe ar unrhyw gyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar sydd â chysylltiad â’r we.
  • Ewch i weld a lawrlwytho cynnwys drwy Ap ComicsPlus Library Edition sydd ar gael yn yr App Store ac ar Google Play. 
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy