Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cylchgronau RBdigital


Summary (optional)
Teitlau poblogaidd hen a newydd ar gael i’w darllen unrhyw le ac unrhyw adeg ar eich cyfrifaduron a’ch llechi.
start content
 • Cewch ddarllen ystod o gylchgronau poblogaidd, am ddim, ar gyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar.
 • Nid oes cyfnod benthyca, cadwch neu ddilëwch y cyhoeddiad pan rydych wedi’i ddarllen.

Cofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth:

 • Crëwch gyfrif gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell (heb y rhagddodiad GWP)
 • Bydd angen i chi hefyd gofrestru eich cyfeiriad e-bost.
 • Wrth ymweld yn y dyfodol, mewngofnodwch gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair.

Mae Cylchgronau RBdigital ar y platfform RBdigital. Cofrestrwch unwaith gyda rhif eich cerdyn llyfrgell ar y platfform RBdigital a chewch ddefnyddio’r un manylion cyfrif i gael mynediad at ComicsPlus, cylchgronau RBdigital, eLyfrau RBdigital a gwasanaethau llyfrau sain.

Gweld neu lawrlwytho cynnwys:

 • Ewch i weld a darllen teitlau drwy eich Porwr Gwe ar unrhyw gyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar sydd â chysylltiad â’r we.
 • Ewch i weld a lawrlwytho cynnwys drwy Ap RBdigital sydd ar gael yn yr App Store ac ar Google Play. Unwaith y  bydd wedi’i lawrlwytho, gellir darllen y cylchgrawn heb gysylltiad â’r we ar yr ap.

Os byddwch yn defnyddio'r ap RBdigital ar gyfer cylchgronau RBdigital a’r gwasanaethau eLyfrau a llyfrau sain RBdigital:

 • Mae angen i’r enw defnyddiwr a’r cyfrinair ar gyfer y ddau adnodd fod yr un fath.
 • Mae angen sefydlu dau broffil – un ar gyfer pob adnodd, yn yr ap RBdigital.
 • Mewngofnodwch i’r ap gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair RBdigital.
 • Os byddwch yn mewngofnodi i gael mynediad at Gylchgronau RBdigital, rhaid i chi nodi’r cyfeiriad e-bost sydd wedi’i gofrestru gyda’ch cyfrif yn y maes enw defnyddiwr.
 • Nodwch eich gwlad tarddiad.
 • Rŵan, dylai'r canlynol gael ei gyflwyno i chi:
  Llyfrgelloedd Conwy (ar gyfer eLyfrau a sain) neu
  Cymru (ar gyfer gwasanaeth cylchgronau)
  Dewiswch un opsiwn.
 • I ychwanegu’r ail broffil, dewiswch ‘YOUR PROFILES’ o dan y ddewislen yn yr ap – dewiswch ‘add profile’.
 • Eto, dewiswch eich gwlad tarddiad, a mewngofnodwch gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair.
 • Y tro hwn, dewiswch opsiwn gwahanol i sefydlu ail broffil. Rŵan, gallwch newid rhwng y ddau broffil i gael mynediad at y cylchgronau neu'r eLyfrau a'r cynnwys sain yn yr un ap.
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy