Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

eLyfrau a llyfrau sain RBdigital


Summary (optional)
start content
 • Gallwch gadw neu lawrlwytho hyd at 10 llyfr sain neu e-lyfr ar y tro.
 • Y cyfnod benthyca yw 21 diwrnod.
 • Caiff teitlau eu dychwelyd yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod benthyca, felly ni cheir eitemau a ddychwelir yn hwyr.

Cofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth:

 • Cofrestrwch gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell (heb y rhagddodiad GWP) a’ch cyfeiriad e-bost.
 • Os gwnaethoch chi ddefnyddio'r gwasanaeth OneClick Digital yn flaenorol – mewn gofnodwch gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair OneClick digital.
 • Wrth ymweld yn y dyfodol, mewn gofnodwch gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost a chyfrinair.

Mae eLyfrau a llyfrai sain RBdigital ar y platfform RBdigital. Cofrestrwch unwaith gyda rhif eich cerdyn llyfrgell ar y platfform RBdigital a chewch ddefnyddio’r un manylion cyfrif i gael mynediad at ComicsPlus, cylchgronau RBdigital, eLyfrau RBdigital a gwasanaethau llyfrau sain.

Lawrlwytho eLyfr:

Defnyddio Ffôn Clyfar neu dabled:

 • cewch eich cymell i lawrlwytho’r ap RBdigital – ar gael o Google Play a’r App store

Defnyddio eReader, cyfrifiadur personol neu MAC:

 • Bydd angen i chi lawrlwytho meddalwedd Adobe Digital Editions ar eich cyfrifiadur i ddarllen y ffeil ePub, sydd ar gael ar dudalen lawrlwytho Adobe Digital Editions.
 • Bydd arnoch angen Adobe ID hefyd i ddefnyddio Adobe Digital Editions.

Cwestiynau Cyffredin Adobe Digital Editions.

Lawrlwytho llyfr sain:

Defnyddio Ffôn Clyfar neu dabled:

 • cewch eich cymell i lawrlwytho’r ap RBdigital – ar gael o Google Play a’r App store

Os gwnaethoch chi ddefnyddio'r gwasanaeth llyfr sain digidol OneClick yn flaenorol, bydd angen i chi ddileu’r ap digidol OneClick o’ch dyfais, a lawrlwytho'r ap RBdigital newydd yn ei le.

Defnyddio cyfrifiadur personol neu MAC:

 • Ar gyfer cyfrifiadur Windows neu MAC, lawrlwythwch RBdigital Media Manager o’r wefan.

Os gwnaethoch chi ddefnyddio'r gwasanaeth llyfr sain digidol OneClick yn flaenorol, bydd angen i chi ddadosod OneClick digital Media Manager o’ch cyfrifiadur Windows neu MAC, a lawrlwytho'r RBdigital Media Manager newydd yn ei le.

Os byddwch yn defnyddio'r ap RBdigital ar gyfer cylchgronau RBdigital a’r gwasanaethau eLyfrau a llyfrau sain RBdigital:

 • Mae angen i’r enw defnyddiwr a’r cyfrinair ar gyfer y ddau adnodd fod yr un fath.
 • Mae angen sefydlu dau broffil – un ar gyfer pob adnodd, yn yr ap RBdigital.
 • Mewn gofnodwch i’r ap gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair RBdigital.
 • Os byddwch yn mewngofnodi i gael mynediad at Gylchgronau RBdigital, rhaid i chi nodi’r cyfeiriad e-bost sydd wedi’i gofrestru gyda’ch cyfrif yn y maes enw defnyddiwr.
 • Nodwch gwlad tarddiad.
 • Rŵan, dylai'r canlynol gael ei gyflwyno i chi:
  Llyfrgelloedd Conwy (ar gyfer elyfrau a sain) neu
  Gymru (ar gyfer gwasanaeth cylchgronau)
  Dewiswch un opsiwn.
 • I ychwanegu’r ail broffil, dewiswch ‘YOUR PROFILES’ o dan y ddewislen yn yr ap – dewiswch ‘add profile’.
 • Eto, dewiswch eich gwlad tarddiad, a mewn gofnodwch gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair.
 • Y tro hwn, dewiswch opsiwn gwahanol i sefydlu ail broffil. Rŵan, gallwch newid rhwng y ddau broffil i gael mynediad at y cylchgronau neu'r eLyfrau a'r cynnwys sain yn yr un ap.
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy