Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

LLYFRGELL AR GAU COVID-19


Summary (optional)
start content

Caeodd llyfrgelloedd Conwy am 12pm ddydd Sadwrn Mawrth 21ain fel rhan o ymateb parhaus y cyngor sir i goronafeirws.Gyda’r Llywodraeth yn cynghori pobl i osgoi cysylltiad grwp ac wedi ystyriaeth ofalus mae’r cyngor sir wedi penderfynu cau pob llyfrgell ar hyn o bryd.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Baker, yr aelod cabinet sy’n gyfrifol am lyfrgelloedd “’Rydym wedi cadw ein llyfrgelloedd ar agor cyhyd â phosibl, fel mannau allweddol o fewn y gymuned – ond gyda’r sefyllfa’n newid yn gyflym a chyngor diweddaraf y Llywodraeth, golyga hyn bod rhaid eu cau. Byddwn yn cynnal ac yn ceisio ymestyn ein gwasanaethau arlein gan roi gwybodaeth i bobl ar ein gwefan am unrhyw ddatblygiadau pellach”  

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy