Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Llyfrgelloedd, Archifau a Diwylliant Llyfrgelloedd Newidiadau i'r Llyfrgell Deithiol o 13 Medi 2019

Newidiadau i'r Llyfrgell Deithiol o 13 Medi 2019


Summary (optional)
start content

Yn gynharach eleni, gofynnodd y Cyngor i gwsmeriaid gwasanaethau llyfrgell i gyflwyno eu safbwyntiau ar y Llyfrgell Deithiol a Llyfrgell i’r Cartref i wneud yn siŵr bod y gwasanaethau sydd ar gael yw’r rhai y mae pobl eu hangen, a gwneud y gorau o'r adnoddau cyfyngedig. 

Mae’r Llyfrgell Deithiol a'r Llyfrgell i’r Cartref yn darparu gwasanaethau i nifer o aelodau bregus ac unig yn ein cymunedau, ond gyda dim ond un cwsmer rheolaidd neu neb mewn  rhai arosfannau y Llyfrgell Deithiol. Mae cost rhedeg y gwasanaethau hyn yn uchel, mae’r cerbydau yn hen ac yn annibynadwy, ac mae cyllid yn lleihau.

Ar 9 Gorffennaf, fe wnaeth Cabinet Conwy gefnogi’r cynnig i uno gwasanaethau Llyfrgell Deithiol ac i’r Cartref, ac i ganolbwyntio ar arosfannau Llyfrgell Deithiol yng nghymunedau sydd yn bell o adeiladau llyfrgell ac sydd gyda dim llawer o gludiant cyhoeddus.

O 13 Medi, bydd llwybrau’r llyfrgell deithiol yn newid a bydd y gwasanaeth yn dod i ben mewn sawl lleoliad. Gweler isod y llwybrau a’r amserlenni newydd.

Os yw’r gwasanaeth yn dod i ben yn eich lleoliad chi, ac os oes gennych broblemau symudedd neu os nad ydych chi’n gallu ymweld â llyfrgell, mae’n bosibl bod ein gwasanaeth llyfrgell i’r cartref yn addas i chi. Bydd llyfrau, wedi’u dewis yn ôl eich blaenoriaeth chi, yn cael eu dosbarthu i’ch cartref bob pedair wythnos. Cysylltwch â Llyfrgell Conwy ar 01492 576089 neu anfonwch e-bost at llyfrgell@conwy.gov.uk  am y gwasanaeth hwn. 

Ni fydd cwsmeriaid sydd yn defnyddio'r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref ar hyn o bryd ddim yn cael eu heffeithio gan y newidiadau.

Amserlen Llyfrgell Deithiol Medi 2019-20 (PDF)

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy