Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Llyfrgelloedd, Archifau a Diwylliant Llyfrgelloedd Sialens Ddarllen yr Haf 2019 – Gadewch i'r Ras Ofod ddechrau!

Sialens Ddarllen yr Haf 2019


Summary (optional)
Mae Sialens Ddarllen yr Haf eleni yn dechrau ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf
start content

Beth yw hyn?

Sialens Ddarllen yr Haf yw digwyddiad darllen er pleser rhad ac am ddim mwyaf y DU ar gyfer plant. Caiff ei gynnal gan yr elusen genedlaethol http://www.readingagency.org.uk mewn partneriaeth â rhwydwaith llyfrgelloedd cyhoeddus y DU.

Mae Sialens Ddarllen yr Haf eleni yn dechrau ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf ac mae’n dathlu 20 mlynedd ers ei dechrau. Yn genedlaethol y llynedd, cymerodd bron i 700 mil o blant ran yn y sialens, gan roi hwb i'w hyder darllen a rhoi cyfle iddyn nhw ddarganfod bydoedd newydd a chymeriadau diddorol.

Ymunodd dros 1,700 o blant yng Nghonwy â’r sialens yn 2018.

Beth am ddod â’ch teulu i’r llyfrgell yr haf hwn? Mae gwobrau i’w casglu ar bob cam, gan gynnwys cerdyn Casglu Ras y Gofod, strapen arddwrn sy’n goleuo yn y tywyllwch a medal a thystysgrif i ddangos eich bod wedi cwblhau’r sialens.

 

Sylwadau ers y llynedd:

 “Roedden ni wrth ein bodd yn gwneud y sialens eleni a gwneud drygau”.

 “Roedd fy mab pump oed yn crio eisiau dod i nôl sticeri Dennis bob tro”.

 “Wrth fy modd. Wrth fy modd gyda llyfrgelloedd. Diolch.”

 

Ar gyfer pwy mae’r sialens?

Gall plant 4-12 oed ymuno yn yr her, sef darllen 6 llyfr ac ymweld â’r llyfrgell 3 gwaith dros wyliau’r haf, rhwng dydd Sadwrn 13 Gorffennaf a dydd Sadwrn 14 Medi.

Cynhelir sesiynau stori am ddim mewn llyfrgelloedd, a gall plant hefyd ddarganfod mwy o weithgareddau drwy ymweld â’r wefan https://summerreadingchallenge.org.uk. Gweithgareddau fel y ‘Book Sorter', dylunio ffrind estron newydd neu roi cynnig ar gystadleuaeth. 

Gall plant o dan 5 oed ymuno a chasglu cerdyn Ras Ofod arbennig.

 

Mwy o wybodaeth:

Rhif Ffôn: 01492 574010
E-bost: llyfrgell@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy