Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sialens Ddarllen yr Haf 2020


Summary (optional)
Lansio ‘Sgwad Gwirion’ Sialens Ddarllen yr Haf 2020 yng Nghymru ddydd Gwener 17 Gorffennaf.
start content

Sialens Ddarllen yr Haf yw’r digwyddiad darllen er pleser rhad ac am ddim mwyaf y DU ar gyfer plant 4-12 oed. The Reading Agency sy’n ei gynnal mewn partneriaeth â rhwydwaith llyfrgell cyhoeddus yn y DU.

Eleni mae The Reading Agency wedi lansio Sialens Ddarllen yr Haf digidol am y tro cyntaf mewn ymateb i’r pandemig.

Gwefan Sialens Ddarllen yr Haf

Mae’n caniatáu i blant fewngofnodi i wefan Sgwad Gwirion, er mwyn:

  • cyflawni sialensau
  • gosod eu nod darllen
  • dod o hyd i argymhellion am lyfrau
  • cymryd rhan mewn gemau a chystadlaethau
  • cael mynediad at adnoddau hwyliog


Yn 2019, bu i 1493 o blant yn Sir Conwy gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf.

Mae Llyfrgelloedd Conwy yn frwdfrydig ynghylch sicrhau bod plant dal i ddarllen. Er y cyfyngiadau cyfredol oherwydd Covid-19, rydym dal wedi ymrwymo i ddarparu Sialens Ddarllen yr Haf eleni.  

Rydym yn cynnig gwasanaeth Ffonio a Chasglu o’n 10 llyfrgell a’n llyfrgell deithiol. Gall rieni/gofalwyr gysylltu â ni a gallwn baratoi casgliad o lyfrau/ llyfrau llafar ar sail dewisiadau darllen eu plant a byddwn yn eu rhoi ar eu cerdyn llyfrgell a’u rhoi mewn bag.

Byddwn yn trefnu slot amser i’ch llyfrgell o ddewis i chi ddod i nôl y llyfrau.

Bydd pob plentyn yn cael bag Sgwad Gwirion sy'n cynnwys ffolder, sticeri, pensiliau a strapen arddwrn pan fyddant yn ymuno â’r Sialens.

I gael rhagor o wybodaeth am y Sialens a gwasanaeth Ffonio a Chasglu Llyfrgelloedd Conwy, ewch i:

Llyfrgelloedd Conwy

www.facebook.com/ConwyLibraries

neu ffoniwch 01492 576139

bilingual

end content