Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Llwybrau Teithio Llesol


Summary (optional)
start content

Dyluniwyd y llwybrau yn defnyddio Canllawiau Dylunio Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Mae Deddf Priffyrdd 1980 yn ein galluogi ni i awdurdodi beicio ar lwybrau troed dynodedig. Byddwn yn gwneud hyn drwy osod arwyddion i ddweud wrth ddefnyddwyr y gall y llwybr gael ei ddefnyddio gan feicwyr a cherddwyr.

Bae Penrhyn

Ysgol Y Creuddyn ac Ysgol Glanwydden at gylchfan y B5115

Mae’r llwybr yn cynnwys adrannau o lwybrau troed a rhai llwybrau cysylltu. Gallwch weld y llwybr ar y cynllun L/27/17/19/01.

Y llwybr sy’n rhedeg o du ôl i Ysgol Y Creuddyn i Blas Penrhyn  Hyd y llwybr
Y llwybr troed ar ochr de ddwyreiniol Plas Penrhyn O’i gyffordd â Trafford Park am bellter o 30 metr i gyfeiriad y de ddwyrain 
Y llwybr troed ar ochr ddwyreiniol Trafford Park  O’i gyffordd â Phlas Penrhyn i’w gyffordd â Ffordd Llandudno


Dyluniwyd y llwybr yn defnyddio Canllawiau Dylunio Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Mae Deddf Priffyrdd 1980 yn ein galluogi ni i awdurdodi beicio ar lwybrau troed dynodedig. Byddwn yn gwneud hyn drwy osod arwyddion i ddweud wrth ddefnyddwyr y gall y llwybr gael ei ddefnyddio gan feicwyr a cherddwyr.

Llwybr Bae Penrhyn L/27/17/19/01 (PDF)

 

Gorllewin Conwy

Conwy i Barc Caer Seion

Dyluniwyd y llwybr fel y gall cerddwyr a beicwyr rannu rhan o’r llwybr troed, gyda rhai rhannau ar y ffordd ar gyfer beicwyr.

Y llwybr troed ar ochr ogleddol   Penmaen Road

 

O'i gyffordd â Ffordd Sam Parri am bellter o oddeutu 250 metr i gyfeiriad y dwyrain

Llwybr cysylltu Gerddi’r Morfa

O’i gyffordd â Mona Road a Whinacres am bellter o oddeutu 250 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain

Y llwybr troed ar ochr ddwyreiniol Morfa Drive

O’r fynedfa ogleddol i Ganolfan Chwaraeon Ysgol Aberconwy i fynedfa ddeheuol Maes Parcio Ysgol Aberconwy, pellter o oddeutu 230 metr.

Llwybr cysylltu Coed Bodlondeb

O’i fynediad i Morfa Drive at Gyrtiau Tennis Conwy, pellter o oddeutu 630 metr.

 

Llwybr Gorllewin Conwy (PDF)

Mesurau Bwriedig ar gyfer Tawelu Traffig, Conwy i Parc Cae’r Seion (PDF)

Map - Mesurau Bwriedig ar gyfer Tawelu Traffig (PDF)

 

Ffordd Ysbyty, Llandudno

Dyluniwyd y llwybr fel y gall cerddwyr a beicwyr rannu rhan o’r llwybr troed, gyda rhai rhannau ar y ffordd ar gyfer beicwyr.

Map - Mesurau Bwriedig ar gyfer Tawelu Traffig

Maesdu Avenue:

Y llwybr troed ar ochr y dwyrain

O'i gyffordd â Ffordd Ysbyty am bellter o oddeutu 150 metr i gyfeiriad y de

 

Ffordd Ysbyty:


Y llwybr troed ar ochr y de

O'i gyffordd â Maesdu Avenue i’r gyffordd â Maesdu Road am bellter o oddeutu 315 metr i gyfeiriad y

gogledd-ddwyrain

 

Ffordd Orsedd:

Y llwybr troed ar ochr y de

Y llwybr troed ar ochr y dwyrain

O'i gyffordd â Ffordd Ysbyty am bellter o oddeutu 50 metr

 O'i gyffordd â Ffordd Ysbyty am bellter o oddeutu 25 metr

 

Maesdu Road:

Y llwybr troed ar ochr y de

 

O'i gyffordd â Ffordd Ysbyty am bellter o oddeutu 60 metr


Llwybr Ffordd Ysbyty
[PDF]

 

Promenâd Rhos, Llandrillo yn Rhos

Mae’r llwybr yn cynnwys croesfannau gwell, llwybrau lletach i gerddwyr a chyfleusterau parcio beiciau.

Promenâd Rhos:

Y llwybr troed ar ochr y dwyrain

O'i gyffordd â Ffordd Abbey am bellter o oddeutu 350 metr i gyfeiriad y de

 

Promenâd Rhos:

Y llwybr troed ar ochr y gorllewin

O'i gyffordd â Ffordd Rhos i’r gyffordd â Rhodfa Penrhyn am bellter o oddeutu 75 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain

 


Promenâd Rhos (PDF)

Map - Mesurau Bwriedig ar gyfer Tawelu Traffig (PDF)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy