Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trwyddedau Parcio ar gyfer Meysydd Parcio Talu ac Arddangos


Summary (optional)
Gallwch brynu trwydded barcio ar gyfer eich gwyliau neu arhosiad yn sir Conwy.
start content

Gallwch ddefnyddio’r system PayByPhone i dalu am barcio am hyd at 14 diwrnod.  Ewch i’r dudalen Talu mewn Meysydd Parcio i gael rhagor o wybodaeth.

Gallwn roi trwyddedau parcio ar gyfer unrhyw feysydd parcio arhosiad hir yng Nghonwy, wedi’i addasu ar gyfer eich anghenion chi.

 • Trwydded hiraf: Trwydded 12 mis

Gallwch wneud cais ar gyfer unrhyw rai o’r meysydd parcio arhosiad hir canlynol:

 • Water Street, Abergele
 • Pont y Pair, Betws-y-coed
 • Douglas Road, Bae Colwyn
 • Morfa Bach, Conwy
 • Mount Pleasant, Conwy
 • Dale Road, Llandudno
 • Maelgwyn Road, Llandudno
 • Venue Cymru, Llandudno
 • York Road, Llandudno
 • Heol Watling, Llanrwst
 • Colwyn Avenue, Llandrillo-yn-Rhos

Cysylltwch â ni o leiaf 10 diwrnod cyn i chi gyrraedd ar eich gwyliau, er mwyn i ni gael amser i bostio’r drwydded i chi.

Bydd angen i chi ddweud wrthym ni pa faes neu feysydd parcio y byddwch chi eisiau eu defnyddio, pryd y byddwch chi angen y drwydded ac am faint o amser y byddwch chi ei hangen. Cofiwch roi eich manylion cyswllt llawn i ni..  

Mae mwy o wybodaeth am drwyddedau blynyddol ar gael ar y dudalen Tocynnau Parcio.

Cysylltwch â ni 

Ffonio: 01492 576622

Ar-lein: Ymholiad Gwasanaethau Parcio

end content