Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trwyddedau Parcio ar gyfer Meysydd Parcio Talu ac Arddangos


Summary (optional)
Gallwch brynu trwydded barcio ar gyfer eich gwyliau neu arhosiad yn sir Conwy.
start content

Gallwn roi trwyddedau parcio ar gyfer unrhyw feysydd parcio arhosiad hir yng Nghonwy, wedi’i addasu ar gyfer eich anghenion chi.

 • Trwydded leiaf: Trwydded 3 diwrnod
 • Trwydded hiraf: Trwydded 12 mis

Gallwch wneud cais ar gyfer unrhyw rai o’r meysydd parcio arhosiad hir canlynol:

 • Water Street, Abergele
 • Pont y Pair, Betws-y-coed
 • Douglas Road, Bae Colwyn
 • Morfa Bach, Conwy
 • Mount Pleasant, Conwy
 • Dale Road, Llandudno
 • Maelgwyn Road, Llandudno
 • Venue Cymru, Llandudno
 • York Road, Llandudno
 • Heol Watling, Llanrwst
 • Colwyn Avenue, Llandrillo-yn-Rhos

Cysylltwch â ni o leiaf 10 diwrnod cyn i chi gyrraedd ar eich gwyliau, er mwyn i ni gael amser i bostio’r drwydded i chi.

Bydd angen i chi ddweud wrthym ni pa faes neu feysydd parcio y byddwch chi eisiau eu defnyddio, pryd y byddwch chi angen y drwydded ac am faint o amser y byddwch chi ei hangen. Cofiwch roi eich manylion cyswllt llawn i ni..  

Mae mwy o wybodaeth am drwyddedau blynyddol ar gael ar y dudalen Tocynnau Parcio.

Cysylltwch â ni 

Ffonio: 01492 576622

Ar-lein: Ymholiad Gwasanaethau Parcio

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy