Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Promenâd Bae Colwyn


Summary (optional)
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, er mwyn rheoli traffig a darparu lleoedd parcio addas, yn ystyried dechrau codi tâl am barcio ar Bromenâd Bae Colwyn.
start content

Rheswm y Cyngor dros wneud y Gorchymyn arfaethedig yw i reoli traffig a darparu maes parcio cynaliadwy. Mae copi o’r Gorchymyn arfaethedig ynghyd â map yn dangos y darnau o’r ffordd y bydd y Gorchymyn yn berthnasol iddynt wedi’i atodi isod.

Parth Talu ac Arddangos arfaethedig:

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy