Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Diweddaru Chwiliadau Pridiannau Tir Lleol


Summary (optional)
Fel rhan o'n "gwerth ychwanegol" i Chwiliadau Pridiannau Tir Lleol, rydym yn cynnig gwasanaeth "diweddaru" ar gyfer chwiliadau awdurdod lleol llawn.
start content

Mae'r Uned yn cynnig gwasanaeth diweddaru ar gyfer chwiliadau awdurdod lleol llawn.

Bydd hyn yn galluogi'r unigolyn a gyflwynodd y chwiliad gwreiddiol i ofyn am ddiweddariad o fewn 6 mis i'r cais gwreiddiol, am £30.00, trwy lenwi ffurflen gais diweddaru chwiliad - cewch o hyd i hwn trwy glicio ar y ddolen isod.

Dychwelwch ffurflenni wedi’u llenwi drwy'r Post neu E-bost:

Pridiannau Tir Lleol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
BLWCH POST 1
CONWY


E-bost:
 pridiannautirlleol@conwy.gov.uk

MAE'R GWASANAETH DIWEDDARU AR GAEL OS CWBLHAWYD Y CHWILIAD AWDURDOD LLEOL LLAWN GWREIDDIOL YN YSTOD Y 6 MIS DIWETHAF

Ffurflen adnewyddu

end content