Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Cenedlaethol


Summary (optional)
Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Cenedlaethol yn fenter y llywodraeth sydd a'r bwriad o ddarparu gwasanaethau yn electronig a chyda'r bwriad yn y pendraw o gyflymu'r broses drosglwyddo drwy ddefnyddio trafodion electronig.
start content

Mae'r gwasanaeth hwn yn cysylltu cwmnïau cyfreithiol, trosglwyddwyr a darparwyr data fel y Gofrestrfa Tir Ei Mawrhydi a Chofrestr Pridiannau Tir Lleol yr awdurdod lleol.

Mae'r Cyngor wedi bod yn gysylltiedig â'r Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Cenedlaethol ar Lefel 3 ers mis Hydref 2004. Ar hyn o bryd, gall dderbyn ceisiadau a ffioedd yn electronig, a'u dychwelyd yn electronig.

Gwefan National Land Information Service

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy