Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Sioeau Teithiol Gwybodaeth am Ailgylchu

Sioeau Teithiol Gwybodaeth am Ailgylchu


Summary (optional)
Mae ein tȋm ailgylchu yn ymweld â gwahanol ardaloedd er mwyn eich helpu chi i gael y gorau o’ch gwasanaeth ailgylchu.
start content

Dros yr haf fe wnaethom gynnal Sioeau Teithiol Ailgylchu ar draws y sir. Fe wnaethom siarad â dros 2000 o bobl,  ateb cwestiynau a dosbarthu dros 600 o gynwysyddion ailgylchu.

Fe wnaethom ymweld â’r llefydd canlynol ym mis Awst:

DyddiadDiwrnodAmserLleoliad/Safle/Ardal
06/08/2018 Dydd Llun 9 - 12.30 Tywyn, Ffordd Towyn (y fynedfa laswelltog i Llys Madoc)
07/08/2018 Dydd Mawrth 9 - 12.30 Maes Parcio Tesco, Abergele
08/08/2018 Dydd Mercher 10 - 12 Mochdre, Llys Cwstennin
09/08/2018 Dydd Iau 9 - 12.30 Maes Parcio Co-op, Bae Penrhyn
10/08/2018 Dydd Gwener 9 - 12.30 Llandudno, Cae Mawr, Ffordd Alexandra, King’s Road 
13/08/2018 Dydd Llun 10 - 12 Bae Colwyn, Ardal Fflatiau Ffordd Severn 
14/08/2018 Dydd Mawrth 9 - 12.30 Maes Parcio Cae Felin, Llanrwst
17/08/2018 Dydd Gwener 10 - 3

Diwrnod Cymunedol Cartrefi Conwy
Maes y Cwm, Ffordd Elizabeth

20/08/2018 Dydd Llun 10 - 12 Fflatiau Minafon, Ffordd Llanelidan
21/08/2018 Dydd Mawrth 9 - 12 Fflatiau Pensarn
22/08/2018 Dydd Mercher 10 - 2 Pentref Peulwys 
23/08/2018 Dydd Iau 9 - 12

Fflatiau Churchill Close, Hen Golwyn
Llys Trefor, Bae Colwyn

24/08/2018 Dydd Gwener 10 - 12 Fflatiau Ffordd Vardre, Llandudno
28/08/2018 Dydd Mawrth 10  -12

Albert Place (Cefn Ffordd Abergele)
Fflatiau Bay View Road, Bae Colwyn

29/08/2018 Dydd Mercher 10 - 12

Fflatiau Ffordd Mostyn, Bae Colwyn
Fflatiau Westbury, Bae Colwyn

30/08/2018 Dydd Iau 8 - 12 Llanrwst - Perthi, Cae Person a Tangraig
31/08/2018 Dydd Gwener 10 - 12 Ffordd Penrhyn, Hawarden Rd. Chinese Entry. Bae Colwyn
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy