Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Compost am ddim


Summary (optional)
Gall trigolion gasglu compost am ddim o’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.
start content

Nid oes compost ar gael yng Nghanolfan Ailgylchu Mochdre am y tro

Bydd yn rhaid trefnu apwyntiad i ymweld â’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Gallwch drefnu apwyntiad yma

Gall trigolion gasglu compost am ddim pan fyddant yn ymweld â’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Mae’r compost wedi’i wneud gan ein gwasanaeth casglu gwastraff gardd.

Dewch â'ch sachau a’ch rhaw eich hun.Gallwch lenwi a mynd â hyd at ddwy sach 40 litr ar y tro. (Ni ddylai’r sachau bwyso dros 20kg ar ôl eu llenwi.)

  • Mae’r compost ar gael i'r cyntaf i’r felin.  
  • Oherwydd cyfyngiadau o ran lle a galw mawr amdano, mae cyfyngiadau ar y cyflenwadau compost.
  • Mae mwy ohono'n dod i'r safleoedd yn rheolaidd, ond mae’n bosib' y bydd yn brin neu na fydd unrhyw gompost ar gael ar rai adegau.

Rhag i chi deithio'n ddibwrpas, mae compost ar gael i drigolion sydd eisoes yn ymweld â’r canolfannau i ailgylchu gwastraff, ond nid ydym yn cynnig apwyntiadau i gasglu compost yn unig.

Bydd angen i chi drefnu apwyntiad i ymweld â’r ganolfan.  Mae hyn yn galluogi’r canolfannau i reoli llif traffig a niferoedd cerbydau ac mae’n golygu na fydd yn rhaid i chi aros yn hir.

end content