Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Rhoi gwybod os na chafodd eich bin ei wagio

Rhoi gwybod os na chafodd eich bin ei wagio


Summary (optional)
A ydym ni wedi methu eich bin ar olwynion neu gynwysyddion ailgylchu?
start content

Os ydych yn byw mewn ardal wledig, gallwch ffonio Crest ar 01492 596783 i drefnu i gasglu bagiau pinc a phiws


Peidiwch â rhoi gwybod na chafodd eich bin ei wagio:

  1. Os nad oedd eich bin ar olwynion neu gynwysyddion ailgylchu yn y man casglu erbyn 7am.  
  2. Os nad oedd eich bin a chynwysyddion ailgylchu allan a bod casgliad wedi'i wneud ar eich stryd, ni fydd y criw casglu yn gallu dychwelyd.
  3. Mae problemau mynediad neu rwystrau ar eich stryd.  
  4. Ni fydd y criw casglu yn gallu casglu eich bin ar olwynion neu gynwysyddion ailgylchu os oes unrhyw rwystrau neu broblemau mynediad.
  5. Mae eitemau yn eich bin ar olwynion neu gynhwysydd ailgylchu na all y criw casglu eu casglu neu eich bod â gwastraff ychwanegol ar yr ochr.  

Ni fydd Conwy’n casglu gwastraff neu ailgylchu sydd ddim yn y cynhwysydd cywir. Gweler Pa fin ddylwn i ei ddefnyddio i wybod beth ddylai fynd i'ch bin ar olwynion a chynwysyddion ailgylchu. 

Rydych yn ceisio rhoi gwybod am broblem cyn 3pm. Mae'r criw casglu’n gorffen eu casgliad am 3pm. Arhoswch tan ar ôl 3pm i roi gwybod am gasgliad a fethwyd rhag ofn bod y criw wedi’i oedi. 

Os nad yw'r ffactorau hyn yn gymwys, cliciwch yma i barhau

end content