Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Gofalwyr Wythnos Gofalwyr - Stondinau Wybodaeth

Wythnos Gofalwyr - Stondinau Wybodaeth


Summary (optional)
start content

A ydych chi’n Ofalwr?

Os ydych angen cyngor a gwybodaeth am y gefnogaeth a’r gwasanaethau a allai fod ar gael i chi fel gofalwr, galwch i mewn i un o’r sesiynau ar y dyddiadau a safleoedd isod.

Cewch gyfarfod ag aelod or Tîm Gofalwyr a fydd yn hapus i’ch helpu.

Ysbyty Abergele (caffi)
10 Mehefin 2019 9.30am tan 5pm

Ysbyty Llandudno (prif derbynfa)
11 Mehefin 2019 9.30am tan 5pm

CO-OP Llanrwst
12 Mehefin 2019 10am tan 3pm

Ysbyty Bae Colwyn
13 Mehefin 2019 9.30am tan 5pm

Llyfrgell Llanrwst
14 Mehefin 2019 heb oruchwyliaeth

Meddygfa Craig y Don                         
14 Mehefin 2019 2.30pm tan 5pm

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy