Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

O dan 19 ac yn ofalwr


Summary (optional)
Os ydych yn gofalu am rywun sy'n sâl, yn fregus, yn anabl, gyda phroblemau camddefnyddio sylweddau neu iechyd meddwl ac yn methu ymdopi heb eich cymorth, rydych yn Ofalwr Ifanc.
start content

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc yn Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych (WCD – wedi’i ynganu fel Wicked.)

Mae Gofalwyr Ifanc WCD yn sefydliad gwirfoddol ac yn elusen sy'n cefnogi Gofalwyr Ifanc ledled siroedd Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych. Rydym yn gwneud hyn drwy Weithwyr Allgymorth lleol yn eich ardal.

Rydym yn darparu:

  • Gwybodaeth a chyngor; rhywun a fydd yn gwrando arnoch ac yn deall
  • Eiriolaeth - rhywun i siarad ar eich rhan.
  • Eich cyfeirio at ffynonellau eraill o gefnogaeth a fforwm ar gyfer eich llais.

Grwpiau Gofalwyr Ifanc, teithiau a chylchlythyrau i’ch cadw chi mewn cysylltiad.

WCD Young Carers

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content