Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Gofalwyr Beth yw Asesiad o Anghenion Gofalwyr?

Beth yw Asesiad Gofalwyr?


Summary (optional)
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cydnabod bod gan Ofalwyr yr un hawliau i gael eu hasesu am gymorth â’r rhai y maent yn gofalu amdanynt.
start content

Mae Asesiad Gofalwyr yn gyfle i chi drafod y pethau sy’n bwysig i chi a gweld pa wybodaeth, cymorth neu wasanaethau all fod ar gael i’ch cefnogi chi fel gofalwr.

Nod yr Asesiad Gofalwyr yw penderfynu sut mae gofalu yn effeithio eich bywyd a pha ddeilliannau yr hoffech eu cyflawni er mwyn edrych ar ôl eich lles eich hun.

Bydd y fideos canlynol a grëwyd gan Ofalwyr Cymru yn helpu i egluro’r broses asesu.

Asesiadau yng Nghymru

Mae'r fideo hwn yn dweud wrthych am gael asesiad o'ch anghenion fel gofalwr di-dâl a chael asesiad ar gyfer y person rydych chi'n gofalu amdano.

 

Asesiadau Gofalwyr: Beth i'w ddisgwyl

Mae'r fideo hon yn esbonio beth i'w ddisgwyl o asesiad a sut i baratoi ar gyfer asesiad.

 

Asesiadau Gofalwyr: Sut maen nhw'n cael eu gwneud

Mae'r fideo hon yn egluro gwahanol ffyrdd y gellir asesu a beth i'w wneud os nad ydych yn hapus ag asesiad ac eisiau gwneud cwyn.

 

I wneud cais am Asesiad Gofalwyr, cysylltwch â ni ar 03004561111.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content