Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Gofalwyr Beth yw Asesiad o Anghenion Gofalwyr?

Beth yw Asesiad Gofalwyr?


Summary (optional)
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cydnabod bod gan Ofalwyr yr un hawliau i gael eu hasesu am gymorth â’r rhai y maent yn gofalu amdanynt.
start content

Mae Asesiad Gofalwyr yn gyfle i chi drafod y pethau sy’n bwysig i chi a gweld pa wybodaeth, cymorth neu wasanaethau all fod ar gael i’ch cefnogi chi fel gofalwr.

Nod yr Asesiad Gofalwyr yw penderfynu sut mae gofalu yn effeithio eich bywyd a pha ddeilliannau yr hoffech eu cyflawni er mwyn edrych ar ôl eich lles eich hun.

I wneud cais am Asesiad Gofalwyr, cysylltwch â ni ar 03004561111.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content