Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Tîm Cyfranogi Conwy


Summary (optional)
Dysgwch fwy am Gyngor Ieuenctid Conwy a Rhwydwaith Cyfranogi Conwy.
start content

Dwy ffordd y gallwch gymryd rhan yn y gwaith partneriaeth yng Nghonwy yw drwy'r Cyngor Ieuenctid a'r Rhwydwaith Cyfranogi

Beth yw’r Cyngor Ieuenctid?

Diben Cyngor Ieuenctid Conwy yw i blant a phobl ifanc gael llais a chael dewis mewn penderfyniadau sy'n effeithio arnynt. Rydym yn gweithio ar brosiectau a syniadau a all wneud gwahaniaeth i blant a phobl ifanc yng Nghonwy.

Mae gennym gynrychiolwyr o bob rhan o Gonwy, sy’n dod o ysgolion, grwpiau ieuenctid a grwpiau diddordeb arbennig.

Dyma rai o'r pethau rydym wedi gweithio arnynt yn ddiweddar:

 • Ymgyrch i hyrwyddo defnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd cymdeithasol
 • Iechyd Rhywiol
 • Cynllun Sy'n derbyn gofal (fersiwn plant a phobl ifanc o'r Strategaeth Rhianta Corfforaethol) - gweithio gyda'r fforwm Lleisiau Uchel ar gyfer plant sy'n derbyn gofal
 • Cyfarfod â phenaethiaid gwasanaeth i siarad am ein safbwyntiau
 • Cyfarfod ag aelodau'r Cabinet i drafod diwygio llywodraeth leol
 • Nesaf - byddwn yn gweithio ar Ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol

I gael gwybod mwy, cymerwch olwg ar y wefan (yn gysylltiedig isod). Os ydych yn berson ifanc a hoffai ymuno â'r Cyngor Ieuenctid, cysylltwch â ni.

Beth yw’r Rhwydwaith Cyfranogi?

Mae Rhwydwaith Cyfranogi Conwy yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan a dweud eich dweud am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghonwy.

Mae dwy ffordd o fod yn rhan o'r Rhwydwaith Cyfranogi:

 • Grŵp y Rhwydwaith Cyfranogi:
  • Rydym yn cyfarfod unwaith y mis
  • Rydym yn cynrychioli ein grŵp neu ein fforwm cymunedol
  • Rydym yn cymryd rhan gyda grwpiau a gwaith a fydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol
 • Rhwydwaith Cyfranogi Ehangach
  • Rydym yn cadw mewn cysylltiad drwy anfon gwybodaeth atoch am gyfleoedd i ddweud eich dweud.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r Rhwydwaith, neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â cyfranogi@conwy.gov.uk , neu Pauline Roberts ar 01492 574039

Ffyrdd eraill o gymryd rhan

Mae llawer o ffyrdd eraill i gyfranogi a chael dweud eich dweud yng Nghonwy. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy!

Cyngor Ieuenctid Conwy

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy