Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cysylltiadau Blynyddoedd Cynnar


Summary (optional)
Manylion cyswllt gwasanaethau sy’n cefnogi datblygiad eich plentyn
start content

Bywyd Teuluol

Ewch i https://www.conwy.gov.uk/cy/bywydteuluol i ddod o hyd i’ch Tîm Cymorth i Deuluoedd neu eich Canolfan Deuluoedd leol a chanfod eich tudalen Facebook leol.

Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Llinell gymorth:

03000 855 968 rhwng 9.30am- 10.30am ddydd Llun
neu
03000 855 478 rhwng 12:30 pm-1: 30pm ddydd Iau.

BCU.SALTHelplineCentral@wales.nhs.uk - er mwyn defnyddio'r llinell gymorth e-bost rhowch enw cyntaf y plentyn, oedran y plentyn, eich perthynas â'r plentyn a rhif ffôn cyswllt.

Gwasanaeth Plant

Betsi Cadwaladr University Health Board (nhs.wales)

Pecyn rhiant Flying Start

Activity_FamilyPecyn Dechrau'n Deg i rieni: dysgu siarad (llyw.cymru)

Therapi Galwedigaethol – Iechyd

Therapi Galwedigaethol Plant

Activity_SoftPlayBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (nhs.wales)

Ffisiotherapi Pediatrig

Activity_Baby_YogaBCU.PhysioPaedsCentral@wales.nhs.uk

Ymwelwyr Iechyd:

Mae gan bob plentyn o oedran cyn ysgol Ymwelydd Iechyd – mae eu manylion cyswllt i’w gweld yn nhu blaen llyfr coch eich plentyn.

Ymwelwyr Iechyd Generig:

Swyddfa Ysbyty Llandudno - 03000 851991

Clinig Maes Derw, Cyffordd Llandudno - 03000 850028

Clinig Bae Colwyn - 03000 855535

Clinig Abergele - 03000 856800

Canolfan Crwst, Llanrwst - 01492 577966

Ymwelwyr Iechyd Dechrau'n Deg:

Activity_Baby_MassageDechrau’n Deg Bae Colwyn - 01492 576383

Dechrau’n Deg Llandudno - 01492 574583

Dechrau’n Deg Abergele - 01492 577757

Gofal Plant:

Activity_HomeGwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: 01492 577850 / plant@conwy.gov.uk

Tîm Gofal Plant Dechrau’n Deg: 01492 574179 / fs-childcare@conwy.gov.uk

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content