Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwybodaeth Defnyddiol


Summary (optional)
Mae’r tudalen yma yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol ar gyfer teuluoedd.
start content

Cynnwys:

  1. Egluro Covid-19
  2. Ymdopi gyda Covid-19
  3. Gweithgareddau i’r plant i’w wneud adref
  4. Cadw chi a’ch teulu yn iach

Egluro Covid-19


Gwybodaeth i bobl ifanc Covid 19 (Ffeil PDF)

Corona Virus – stori i egluro wrth blant (Ffeil PDF)

Cartwn i blant a phobl ifanc am Corona feirws

Stori Coronafeirws gan Axel Scheffler

Ymdopi gyda Covid-19


Cymorth ariannol ar gael i unigolion yn ystod Covid-19
(PDF)

Storiau i baratoi plant ar gyfer dychwelyd i’r ysgol (Ffeil PDF)

Cyngor - Deg Pwynt i Deuluoedd yn ystod Covid-19 (Ffeil PDF)

Gwybodaeth i deuluoedd ASD yn ystod Covid-19 (Ffeil PDF)

Eich lles chi fel rieni

Gweithgareddau i’r plant i’w wneud adref

 
Rhestr o apiau defnyddiol am ddim i gynorthwyo dysgu'ch plant (Ffeil PDF)

Chwarae Synhwyraidd - Syniadau hawdd i’w wneud adref – Cymraeg a Saesneg (Ffeil PDF)

Gweithareddau i’w wneud gyda plant cyn-ysgol (1- o’r Tîm Gofal Plant Conwy) (Ffeil PDF)

Gweithareddau i’w wneud gyda plant cyn-ysgol (2- o’r Tîm Gofal Plant Conwy) (Ffeil PDF)

Syniad Prosiect Celf (Ffeil PDF)

Geiriau Ffilm - Crefft Botel Pysgodyn (Word)

Gweithgareddau Rhianta - Rhowch amser iddo

Plentyndod Chwareus

Gweithgareddau Scouts

Hafan Cymru

Pecyn Celf a'r Ardd

Syniadau crefft sydyn

Arlunio dwdl OrielOdl (Cymraeg)

Hwb wybodaeth Comisiynydd Plant Cymru

Pecynnau gweithgareddau ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol neu awtistiaeth (STAND)

Cadw chi a’ch teulu yn iach


Gwneud i’ch lwfans cinio ysgol am ddim fynd ymhellach – syniadau siopa a prydau bwyd
 (Ffeil PDF)

Cadw eich plentyn yn ddiogel ar y rhyngrwyd – cyngor i rieni (Ffeil PDF)

Osgoi’r Ysgol ar Sail Emosiwn – Gwybodaeth i rieni a gofalwyr (PDF)

Geiriau Ffilm - Cwsg a threfn amser gwely (Word)

Cyngor ar gwsg yn ystod cyfnod coronafeirws (Word)

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Childline calm zone

5 Ffordd at les

Dilynwch y ddolen yma am gwrs ar-lein fer (pedwar fideo), ar lles meddyliol:

 

end content