Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwybodaeth Defnyddiol


Summary (optional)
Mae’r tudalen yma yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol ar gyfer teuluoedd.
start content

Egluro Covid-19

Ymdopi gyda Covid-19

Gweithgareddau i’r plant i’w wneud adref

Cadw chi a’ch teulu yn iach

 

 

Egluro Covid-19
Gwybodaeth i bobl ifanc Covid 19
 (Ffeil PDF)

Corona Virus – stori i egluro wrth blant (Ffeil PDF)

Stori Coronafeirws gan Axel Scheffler

Cartwn i blant a phobl ifanc am Corona feirws

 

Ymdopi gyda Covid-19

 

Cymorth ariannol ar gael i unigolion yn ystod Covid-19 (PDF)

Canfod Cymorth Coronafeirws (Llywodreath Cymru)

Storiau i baratoi plant ar gyfer dychwelyd i’r ysgol (Ffeil PDF)

Cyngor - Deg Pwynt i Deuluoedd yn ystod Covid-19 (Ffeil PDF)

Gwybodaeth i deuluoedd ASD yn ystod Covid-19 (Ffeil PDF)

Eich lles chi fel rieni

 

Gweithgareddau i’r plant i’w wneud adref

Geiriau Ffilm - Crefft Botel Pysgodyn (Word)

Rhestr o apiau defnyddiol am ddim i gynorthwyo dysgu'ch plant (Ffeil PDF)

Chwarae Synhwyraidd - Syniadau hawdd i’w wneud adref – Cymraeg a Saesneg (Ffeil PDF)

Gweithgareddau Rhianta - Rhowch amser iddo

Plentyndod Chwareus

Gweithgareddau Scouts

Hafan Cymru

Syniadau crefft sydyn

Gweithareddau i’w wneud gyda plant cyn-ysgol (1- o’r Tîm Gofal Plant Conwy) (Ffeil PDF)

Gweithareddau i’w wneud gyda plant cyn-ysgol (2- o’r Tîm Gofal Plant Conwy) (Ffeil PDF)

Syniad Prosiect Celf (Ffeil PDF)

Arlunio dwdl OrielOdl (Cymraeg)

Hwb wybodaeth Comisiynydd Plant Cymru

Pecynnau gweithgareddau ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol neu awtistiaeth (STAND)

Pecyn Celf a'r Ardd

 

Cadw chi a’ch teulu yn iach

Geiriau Ffilm - Cwsg a threfn amser gwely (Word)

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

5 Ffordd at les

Childline calm zone

Cyngor ar gwsg yn ystod cyfnod coronafeirws (Word)

Gwneud i’ch lwfans cinio ysgol am ddim fynd ymhellach – syniadau siopa a prydau bwyd (Ffeil PDF)

Cadw eich plentyn yn ddiogel ar y rhyngrwyd – cyngor i rieni (Ffeil PDF)

Bywyd actif: Dilynwch y ddolen yma am gwrs ar-lein fer (pedwar fideo), ar lles meddyliol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy