Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dechrau'n Deg Conwy


Summary (optional)
Mae Dechrau'n Deg yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd ar gael mewn ardaloedd penodol i gefnogi pob teulu i roi gwell cyfle mewn bywyd i blant o dan 4 oed.
start content

Gwyddom fod blynyddoedd cynnar y plentyn yn bwysig ac yn effeithio ar eu datblygiad. Nod y cynllun yw rhoi cymorth dwys i blant dan 4 oed a'u teuluoedd.

Nod y rhaglen yw canolbwyntio ar hyrwyddo sgiliau, gan gynnwys iaith, datblygiad cymdeithasol, corfforol ac emosiynol a chymorth ychwanegol lle bo angen.

Rydym yn gwneud hyn gydag ymweliadau iechyd dwys, grwpiau rhianta, gweithgareddau chwarae a gofal plant rhan-amser am ddim. Byddwch fel arfer yn cael gwybodaeth gan eich Ymwelydd Iechyd os ydych wedi cofrestru gyda meddygon a’ch bod mewn ardal Dechrau'n Deg.

Cysylltiadau

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy