Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Teuluoedd Gwledig yn Gyntaf


Summary (optional)
Darparu cyfleoedd a chefnogaeth i deuluoedd yn yr ardal wledig i gael y gorau allan o fywyd teuluol.
start content

I bwy mae’r gwasanaeth?

  • Pob teulu sy’n byw yng Nghonwy Wledig (I’r de o Glan Conwy) gydag o leiaf un plentyn o dan 12 oed.

Beth sydd ar gael?

  • Cefnogaeth unigol
  • Grwpiau e.e. Clwb Babanod, Rhianta, Tylino Babi.
  • Cyngor Perthnasau
  • Cyngor Budd-Daliadau
  • Cefnogaeth ar Gamdriniaeth Ddomestig
  • Cefnogaeth i rieni/gofalwyr sydd â phlant gydag anghenion ychwanegol.

Manylion cysylltu:

Canolfan Deulu Llanrwst (gyferbyn â giatiau Ysgol Bro Gwydir)
Heol Watling
Llanrwst
LL26 0LS

Gweithgareddau:

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy