Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cysylltwch â ni - Maethu


Summary (optional)
start content

Gwasanaeth Maethu Conwy

Ffon: 01492 576350
E-bost: maethu@conwy.gov.uk

Adnoddau defnyddiol eraill:

  • Y Rhwydwaith Maethu www.fostering.net
  • Academi Mabwysiadu a Maethu CoramBAAF www.corambaaf.org.uk
  • Llinell Faethu Cymru   9.30am - 12.30pm Dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc) 0800 316 7664 fosterlinewales@fostering.net
  • Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru 0800 085 0774 www.northwalesadoption.gov.uk
  • Deddfwriaeth. Mae'r ddeddfwriaeth ar gyfer maethu yn amrywio ar draws y DU. Yng Nghymru, rhai o'r prif ddeddfwriaethau sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc mewn gofal maeth yw:
  • Rheoliadau Gwasanaeth Maethu (Cymru) 2003 Safonau Gofynnol ar gyfer Gwasanaethau Maethu Cymru.

A ydych yn dymuno trosglwyddo o Asiantaeth Faethu arall?

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy