Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Bradley – Mab Gofalwr Maeth


Summary (optional)
Am y 5 mlynedd diwethaf, mae Bradley wedi bod yn aelod o deulu maethu yng Nghonwy. Yma mae’n rhannu ei brofiad. . .
start content

“Dechreuodd fy nheulu faethu yn 2012 pan oeddwn yn 11 oed, felly rwyf wedi bod yn rhan o deulu maeth am y 5 mlynedd diwethaf.

“Yn fuan ar ôl i fy mam a fy nhad ddechrau maethu gofynnwyd iddynt ofalu am ddwy chwaer. Rwyf wastad wedi bod yn rhan o’u bywydau, daeth y genod o nunlle ac rŵan maent yn rhan o’n teulu.

“Rwyf wedi mwynhau cyfarfod pobl newydd a chael profiadau newydd ers i ni fod yn maethu, rydym ni’n cymryd rhan mewn mwy o weithgareddau hefyd.

“Roedd hi’n anodd ar y dechrau, mynd o fod yn unig blentyn i’r sylw i gyd fod ar y genod, roeddwn i'n teimlo fy mod wedi fy rhoi i un ochr, ond roeddwn i'n gwybod fod y genod angen fy mam a fy nhad fwy na fi. Ond hyn yw’r norm bellach a dydw i ddim angen cymaint o sylw oddi wrth mam a dad.

“Pan ddaeth y gweithiwr cymdeithasol gofal plant i weld y genod, byddai’n holi sut oeddwn i ac yn sgwrsio gyda mi, roedd y sgyrsiau hynny’n ddefnyddiol iawn.

“Rŵan bod gen i brofiad o faethu, buaswn yn dweud wrth deulu gyda phlant a oedd yn meddwl am faethu i drafod y rôl yn llawn gyda’u plant ac ynghylch sut bydd eu haelwyd yn newid. Gadewch iddynt wybod efallai bydd angen iddynt helpu ychydig o gwmpas y tŷ.

“Does yna ddim na fyddwn yn ei wneud yn wahanol, rydym wedi perffeithio pethau erbyn hyn, mae’n haws bellach. Ar y dechrau nid oedd y genod yn gwybod beth oedd yn dod bob dydd, rŵan mae gennym drefn ac maent yn gwybod yn union beth maent yn ei wneud bob dydd, mae trefn yn bwysig iawn.

“Pan fydda i yn ddigon hen, hoffwn ddilyn esiampl fy rhieni a dod yn ofalwr maeth fy hun.

“Dwi’n 16 rŵan ac mae bod yn rhan o deulu maeth yn normal i mi ac mae wedi dysgu gymaint i mi.”

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy