Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Jason ac Angie


Summary (optional)
Mae Jason ac Angie wedi bod yn maethu ers 12 mlynedd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Yma maent yn rhannu eu profiad o faethu plant yn eu harddegau.
start content

“PLANT YN EU HARDDEGAU” waaa lol.

Peidiwch â chredu beth mae pobl yn ei ddweud, nid angylion bach yn aros i droi yn sombis gydag agweddau meddwl mor fawr â Big Ben ydyn nhw.

Rydym wedi cael llawer o blant yn eu harddegau yn aros yn ein cartref dros y blynyddoedd, ac un peth sy’n gyson gyda phob un ohonyn nhw yw eu bod i gyd yn teimlo yr un mor ddryslyd am fywyd ag yr oeddem ni (ac yr ydym yn dal i fod lawer o'r amser).

I ni mae'n bwysig eu helpu i ddeall y gallan nhw wneud camgymeriadau yn eu bywydau cyn belled a'u bod yn dysgu gwersi ohonyn nhw a defnyddio'r profiadau hynny i wneud gwell penderfyniadau yn y dyfodol.

Bydd, mi fydd trafferthion yn codi ar hyd y ffordd (ond dyna yw bywyd ynte!), ond credwch chi fi pan fydd plentyn yn ei arddegau yn gadael ac yn dychwelyd o dro i dro i ddweud “helo” neu’n anfon cyfarchion pen-blwydd atoch ar eich hoff gyfrwng cymdeithasol, byddwch yn gwybod eich bod WEDI eu helpu.

Os gallwch chi arwain plentyn yn ei arddegau i'r cyfeiriad cywir, byddwch yn eu paratoi ar gyfer gweddill siwrnai bywyd.  Dydy hynny ddim yn rhy ddrwg nac ydy?

Gyda llaw, mi fyddwn i’n awgrymu’r rheol dim ffonau symudol wrth y bwrdd bwyd. Mae hyn yn rhywbeth yr ydym ni wastad wedi'i wneud, ac mae'r teulu cyfan yn mwynhau sgwrsio / cwyno am ddigwyddiadau eu diwrnod.

Ac yn olaf, cofiwch bod “doeddet ti erioed yn ifanc felly dwyt ti ddim yn deall!!!” mewn gwirionedd yn golygu “sori! Ond wna i fyth gyfaddef wrthyt ti fy mod yn anghywir tra rydw i’n meddwl fel hyn”.  Rhowch ychydig o le ac amser iddyn nhw; mae pethau’n tueddu i ddatrys eu hunain.

Cofiwch fwynhau’r amser gyda nhw oherwydd mae amser yn tueddu i hedfan heibio.

DA IAWN am helpu rhywun, mae angen mwy o bobl fel chi yn y byd anodd yma.  Gofalwyr Maeth ers 12 mlynedd (dim anlwc i ni).  Rydym wedi croesawu plant rhwng 3 a 18 oed i’n cartref a gallaf ddweud yn onest bod gan bob un ohonyn nhw le arbennig yn ein calonnau.

 

end content