Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cefnogaeth a Hyfforddiant Cyn Rhoi Cymeradwyaeth


Summary (optional)
Cefnogaeth a hyfforddiant i’ch arwain drwy’r broses cymeradwyo Gofalwyr Maeth.
start content

Mae maethu yn rôl fedrus gyda Gofalwyr Maeth yn defnyddio eu sgiliau a'u profiad i helpu plant a phobl ifanc gyrraedd eu llawn botensial. Fodd bynnag, nid ydym yn disgwyl i chi fod yn arbenigwr cyn i chi ddechrau ac yn deall, er mwyn gallu cyflawni’r swyddogaeth hon hyd eithaf eich gallu, eich bod chi angen cefnogaeth, yn ogystal â chymorth, i ddatblygu eich sgiliau.

O'r cais i gymeradwyaeth a thu hwnt, rydym yn sicrhau bod digon o gymorth bob cam o'r ffordd.  O’n tîm medrus o Weithwyr Cymdeithasol goruchwyliol yn y tîm Maethu, i'n grŵp angerddol o Weithwyr Cymdeithasol Gofal Plant, byddwn bob amser yn mynd gam ymhellach i wrando, i rymuso ac i’ch cefnogi yn eich gwaith.

Yn ystod y broses asesu, byddwch yn mynd ar 'gwrs Sgiliau Maethu’' - mae hwn yn gwrs paratoadol er mwyn cynyddu eich dealltwriaeth ynghylch agweddau allweddol ar faethu a bydd yn eich helpu i benderfynu os yw Maethu yn iawn i chi a'ch teulu.

Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i helpu i nodi pa fath o faethu y byddwch yn ei roi, ac i ddeall pa un sydd fwyaf addas i chi a'ch teulu.

Gwneud cais am Becyn Gwybodaeth heddiw

A ydych yn dymuno trosglwyddo o Asiantaeth Faethu arall?

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy