Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Mynegwch eich barn ar y Cod Ymarfer ar gyfer Darparu Gwasanaethau Awtistiaeth

Mynegwch eich barn ar y Cod Ymarfer ar gyfer Darparu Gwasanaethau Awtistiaeth


Summary (optional)
start content

Rydym yn cynnal digwyddiadau ymrwymo i gasglu eich safbwyntiau ar beth y dylem ei gynnwys yn y Cod Ymarfer.

Amcanion y Cod yw codi ymwybyddiaeth o anghenion pobl awtistig ac egluro pa fath o gymorth y dylent ddisgwyl ei dderbyn..

20 Tachwedd 2019
Gwesty St GeorgeY Promenâd
Llandudno
Conwy
LL30 2LG26 Tachwedd 2019
Canolfan Halliwell
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Trinity Saint David
Caerfyrddin
SA31 3EP

 

I gofrestru diddorddeb i fynychy’r digwyddiadau, e-bostiwch ymgynghoriadcodymarfer.awtistiaeth@llyw.cymru gan nodi pa ddigwyddiad rydych yn dymyno mynychu, a bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy