Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Coronafeirws (Covid 19)


Summary (optional)
start content

Mae Coronafeirws yn salwch newydd, fel y ffliw, sy’n gallu effeithio ar eich ysgyfaint a’ch anadlu.

Mae’r wybodaeth hawdd i’w darllen hon gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud wrthych am:  

  • Sut y gallwch ei ddal
  • Sut i leihau’r risg o’i gael
  • Sut mae’n gwneud i chi deimlo
  • Beth i’w wneud os ydych yn sâl

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen y ddogfen PDF

Gwybodaeth am y Coronafeirws

 

end content