Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cadw Cymru'n Ddiogel


Summary (optional)
Nod y cynllun, a lansiwyd gan Heddlu Gogledd Cymru, ydi cynorthwyo pobl gydag anableddau dysgu, dementia neu broblemau iechyd meddwl neu angen cyfathrebu.
start content

Drwy lenwi ffurflen byddwch yn gallu darparu a llunio gwybodaeth a allai fod yn hanfodol i Heddlu Gogledd Cymru pe bai angen cymorth ar unigolyn diamddiffyn.

Yna bydd yr unigolyn yn cael cerdyn, a fydd yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol am yr unigolyn fel sut maen nhw’n cyfathrebu, a oes ganddynt unrhyw faterion iechyd ac unrhyw gysylltiadau brys fel rhieni neu ofalwyr.

Mae’r cerdyn wedi’i gynllunio i wneud pobl ddiamddiffyn yn fwy ymwybodol o’u diogelwch personol, i annog adrodd am drosedd - yn enwedig trosedd casineb - a gofyn am help os oes ei angen arnynt.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Heddlu Gogledd Cymru.

end content