Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Heneiddio'n dda yng Nghonwy


Summary (optional)
start content

Croeso i Gynllun Gweithredu Heneiddio’n Dda Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae’r ddogfen hon yn cynnwys nodau a chanlyniadau’r Cynllun Heneiddio’n Dda yng Nghymru, y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru: Byw’n Hirach, Heneiddio’n Dda, Un Conwy a’r Pump Awgrym Llesol. Mae’n nodi’r camau rydym yn eu cymryd tuag at wneud Conwy'n gymuned sy’n Gyfeillgar i Oed yn wyneb y caledi economaidd sy’n effeithio'r Awdurdod.

Heneiddio'n Dda yng Nghonwy

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy