Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Asesiad poblogaeth Gogledd Cymru


Summary (optional)
Gwybodaeth am anghenion gofal a chefnogaeth pobl yng Ngogledd Cymru ac anghenion cefnogaeth gofalwyr.
start content

Lawrlwythwch gopi o’r adroddiad asesiad poblogaeth llawn, fersiynau gwahanol a gwybodaeth gefndir yma:

Cysylltwch â ni am fformatau hygyrch eraill, fel print mawr, Braille, Iaith Arwyddion Prydain ac ieithoedd eraill.

Gwasanaethau eraill a allai fod o gymorth

I wybod pa wasanaethau sydd ar gael i ateb yr anghenion a nodir yn yr asesiad poblogaeth, ewch i wefan Dewis Cymru: https://www.dewis.cymru/

Cysylltwch â ni

Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru
E-bost: sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk
Rhif Ffôn: 01824 712432
Gwefan: https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy