Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Polisïau, Cynlluniau ac Adroddiadau Strategaeth ymarferion sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn

Strategaeth ymarferion sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn


Summary (optional)
Mae Gofal Cymdeithasol ac Addysg Conwy eisiau Cydweithio i ddatblygu Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn.
start content

Pwrpas y strategaeth hon yw ddarparu cyfeiriad strategol clir o ran dyfodol dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn wrth ddarparu Gwasanaethau yng Nghonwy.  Mae’n ddarparu trosolwg o’r egwyddorion craidd sy’n sail i ymarferion sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn amlinellu gweledigaeth Conwy ar gyfer y dyfodol.  Mae’r strategaeth hon hefyd yn nodi:

  • Materion allweddol sydd angen eu trin
  • Y partneriaidd allweddol sy’n hybu’r weledigaeth
  • Yr goynion o ran gweithredu gwasanaethu o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn
end content