Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Cyfle i ddweud eich dweud ar sut gallwn ni wneud Cymru'r lle gorau yn y byd i fynd yn hŷn ynddo

Cyfle i ddweud eich dweud ar sut y gallwn ni wneud Cymru'r lle gorau yn y byd i fynd yn hŷn ynddo


Summary (optional)
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru am i Gymru fod y lle gorau yn y byd i fynd yn hŷn ynddo, ac mae wrthi’n pennu’r gwaith y bydd yn ei wneud dros y tair blynedd nesaf i wella bywydau pobl hŷn.
start content

Ers iddi ddechrau yn y swydd, mae’r Comisiynydd wedi teithio ar hyd a lled Cymru yn cwrdd ac yn siarad â phobl hŷn a sefydliadau i wrando ar beth fyddai’n gwneud Cymru’r lle gorau yn y byd i fynd yn hŷn ynddo.

Mae hyn wedi helpu’r Comisiynydd i nodi tair prif flaenoriaeth hirdymor i Gymru. Bydd yn cyflawni ystod eang o waith ar y blaenoriaethau hyn dros y tair blynedd nesaf:

  • Gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu heneiddio’n dda
  • Rhoi diwedd ar oedraniaeth a gwahaniaethu
  • Rhoi diwedd ar gam-drin pobl hŷn yng Nghymru

Mae’r Comisiynydd yn awyddus i safbwyntiau a phrofiadau cynifer â phosib o bobl hŷn a rhanddeiliaid ddylanwadu ar ei gwaith a byddai’n croesawu eich barn ar beth y dylai ganolbwyntio arno dan y blaenoriaethau hyn, yn arbennig y newidiadau rydych chi am eu gweld a’ch syniadau o ran sut mae cyflawni’r newidiadau hyn.

I ymateb i ymgynghoriad y Comisiynydd ar-lein, ewch i: http://bit.ly/OPCWCymraeg

Os hoffech dderbyn copi caled o’r ddogfen ymgynghori, e-bostiwch gofyn@olderpeoplewales.com neu ffoniwch 03442 640 670.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener 22 Chwefror 2019.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy