Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Beth sy'n Newydd Diwrnod Cenedlaethol Codi Ymwybyddiaeth o Gamfanteisio ar Blant

Diwrnod Cenedlaethol Codi Ymwybyddiaeth o Gamfanteisio ar Blant


Summary (optional)
Ar 18 Mawrth rydym eisiau uno yn erbyn camfanteisio ar blant.
start content
Mae camfanteisio'n rhywiol ar blant yn fath o gamdriniaeth rywiol sy’n cynnwys dylanwadu ar a gorfodi pobl ifanc dan 18 oed i gymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol.

Gall unrhyw blentyn brofi camfanteisio rhywiol a gall hyn ddigwydd yn unrhyw le. Rydym yn annog pawb i feddwl, adnabod a chodi llais yn erbyn camdriniaeth. Os gwelwch chi rywbeth, dywedwch rywbeth.

Os ydych chi neu rywun arall mewn perygl uniongyrchol ffoniwch 999.

Os ydych chi’n gweld, neu’n amau fod plentyn sy’n byw yng Nghonwy yn cael ei gam-drin cysylltwch â ni i rannu eich pryderon.

Dysgwch fwy am gadw eich teulu yn ddiogel rhag camdriniaeth rywiol.
end content