Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Beth sy'n Newydd Pa ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal yng Nghonwy ar gyfer Wythnos Genedlaethol Y Rhai Sy'n Gadael Gofal ar 25-31 Hydref 2021!

Pa ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal yng Nghonwy ar gyfer Wythnos Genedlaethol Y Rhai Sy'n Gadael Gofal ar 25-31 Hydref 2021!


Summary (optional)
I gymryd rhan yn y dathliadau rydym yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau ar wahanol themâu ac yn lansio gwefan sydd wedi’i chreu ar gyfer a gyda phobl ifanc sy’n gadael gofal yng Nghonwy.
start content

Wythnos Genedlaethol y Rhai Sy'n Gadael Gofal yw’r digwyddiad mwyaf yn y byd sy’n dathlu plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o’r system ofal.

Rydym yn cynllunio cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau trwy gydol yr wythnos gyda thema ar gyfer pob diwrnod:

Dydd Llun Llawn Cymhelliant

Dydd Mawrth Paratoi Pryd

Dydd Mercher Lles

Dydd Iau Ti yw Ti

Dydd Gwener Gwaith Atgyweirio


Cewch eich ysbrydoli gan hanesion pobl ifanc eraill sydd wedi gadael gofal, cyngor ymarferol ar DIY a ryseitiau ar gyfer prydau blasus am brisiau rhesymol. Dewch i fwynhau’r gweithgareddau a gweld eich Cynghorwyr Personol a’ch cyfoedion mewn lleoliadau anffurfiol. Cysylltwch â’ch Cynghorwr Personol i gofrestru!

Rydym hefyd yn falch o gyhoeddi bod gwefan yn cael ei lansio ar gyfer Rhai Sy'n Gadael Gofal yng Nghonwy ddydd Llun 25 Hydref 2021 sef Camau Bach i Ddyfodol Mawr.  Yma cewch lwyth o wybodaeth ddefnyddiol arall.

Os hoffech gyfrannu at  ddatblygiad y wefan mewn unrhyw ffordd hoffem glywed gennych. Cysylltwch â ni ar ymgynghorwyrpersonol@conwy.gov.uk.

Depositphotos_36606389_XL

end content