Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

AC Education – Dysgu Ar-lein


Summary (optional)
start content

Datganiad Gofalwr Maeth

  • Mae AC Education yn adnodd hyfforddiant ar-lein sydd ar gael i Ofalwyr Maeth yn ogystal â’r sesiynau hyfforddi gorfodol a dewisol.
  • Mae gan AC Education dros 150 o gyrsiau hyfforddi sy’n ymdrin â phlant ac oedolion.
  • Gellir cael mynediad i’r rhain naill ai ar unwaith, neu dros nifer o ddiwrnodau neu wythnosau.
  • I weld y cyrsiau sydd ar gael, ewch i wefan AC Education

Pan fyddwch wedi dod o hyd i gwrs sydd o ddiddordeb i chi, e-bostiwch sharon.garland@conwy.gov.uk neu melissa.everley@conwy.gov.uk a fydd yn gallu trefnu lle i chi ar y cwrs.

Datganiad y Sector Gofal

  • lMae AC Education yn adnodd hyfforddi ar-lein sydd ar gael i Reolwyr sefydliadau ac asiantaethau gofal, ar gyfrifiaduron a gliniaduron mewnol, fel ffynhonnell ychwanegol o hyfforddiant.
  • Un o fanteision cynnig cyrsiau ar-lein yw eich bod yn gallu penderfynu ar yr adeg sy’n gweddu orau i’ch sefydliad, i gynnig hyfforddiant i’ch staff.
  • Mae gan AC Education gatalog o dros 150 o gyrsiau hyfforddi sy’n cwmpasu plant ac oedolion, y gellir cael mynediad atynt naill ai mewn 1 sesiwn, neu wedi’u rhannu dros nifer o ddiwrnodau neu wythnosau.
  • I weld y cyrsiau sydd ar gael, ewch i wefan AC Education (cyrsiau).

Unwaith rydych wedi dod o hyd i gwrs sydd o ddiddordeb i chi, e-bostiwch partneriaethgweithlu@conwy.gov.uk a fydd yn gallu trefnu bod cwrs yn cael ei ddyrannu i chi.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy