Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hyfforddiant Oedolyn Priodol


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Er mwyn ymgyfarwyddo staff a gofalwyr gyda goblygiadau rôl Oedolyn Priodol yn ôl Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol a’r Codau Ymarfer cysylltiedig mewn perthynas ag ataliaeth, cwestiynu ac adnabod unigolion gydag anhwylder meddylion neu anabledd dysgu yn y ddalfa. Cysylltu’r wybodaeth hon i weithredu fel Oedolyn Priodol ar gyfer pobl ifanc.

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
7 Hydref 2021 9.30pm - 4.30pm ZOOM Sally Plumb Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anabledd, Cymorth ac Ymyrraeth Teuluol, Plant sy'n Derbyn Gofal, Pobl hŷn a Chymorth Gartref, Tîm Pobl Diamddiffyn, Gwasanaeth Cyfianwder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed - Staff a gofalwyr a all gael eu galw i gyflawni rôl Oedolyn Priodol un ai ar gyfer unigolyn yn eu gofal neu fel gweithiwr proffesiynol hyfforddedig. Mae'r hyfforddiant hwn yn addas ar gyfer y rhai sy'n newydd i'r rôl Oedolyn Priodol yn ogystal â'r rhai sydd angen sesiwn gloywi.
16 Chwefror 2022 9.30pm - 4.30pm Coed Pella Sally Plumb Gwasanaethau Targed – Lles Cymunedol, Tîm Anabledd, Cymorth ac Ymyrraeth Teuluol, Plant sy'n Derbyn Gofal, Pobl hŷn a Chymorth Gartref, Tîm Pobl Diamddiffyn, Gwasanaeth Cyfianwder Ieuenctid, Gofalwyr Maeth

Grŵp Targed - Staff a gofalwyr a all gael eu galw i gyflawni rôl Oedolyn Priodol un ai ar gyfer unigolyn yn eu gofal neu fel gweithiwr proffesiynol hyfforddedig. Mae'r hyfforddiant hwn yn addas ar gyfer y rhai sy'n newydd i'r rôl Oedolyn Priodol yn ogystal â'r rhai sydd angen sesiwn gloywi.


Nodau ac amcanion y cwrs:

Erbyn diwedd yr hyfforddiant, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • Nodi gofynion deddfwriaethol Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol gan eu bod yn ymwneud â rôl Oedolyn Priodol.
  • Rhestru dyletswyddau Oedolyn Priodol.
  • Dangos gwybodaeth o’r egwyddorion ynghlwm cefnogi unigolyn gydag anhwylder meddyliol neu unigolyn sy’n ddiamddiffyn yn feddyliol mewn cyfweliad.
  • Defnyddio’r ddysgeidiaeth i weithredu fel Oedolyn Priodol ar gyfer pobl ifanc
  • Deall sut all y wybodaeth uchod gael ei ddefnyddio yn ymarferol ynghyd â’i oblygiadau polisi a gweithdrefn lle bynnag bosibl.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content